Dnes: 21. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  SŘBD
  (Systém řízení báze dat)

  Programový systém umožňující vytváření, údržbu a použití báze dat. Podle komplexnosti je možné SŘBD rozdělit na nižší (např. PC Fand), střední (FoxPro) a vyspělé (Oracle 9i).

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Vyvíjíme databázový a informační systém I.


  [Metodologie] - {Začátečníci} Dnes vám přinášíme první díl rozsáhlého seriálu o základních principech a o vývoji databázových a informačních systémů. V úvodním dílu najdete nejen popis rozdílů mezi pojmy "informace", "data" a "znalosti", ale také základní vlastnosti dobrého informačního systému, diskusi nad otázkou, zda je lepší IS převzít nebo vyvinout a v neposlední řadě také základní informace o širokém, avšak velmi zajímavém inženýrském odvětví - o softwarovém inženýrství.  V seriálu se postupně dozvíte všechny základní údaje o podstatě informačních systémů a také řadu konkrétních informací o vývoji databázových aplikací. Povíme si nejen o logické úrovni datového modelu, ale také o základech SQL a třeba o uložených procedurách. Máme pro vás však připraveno i několik lahůdek - například popis MySQL a jeho používání přes ovladače ODBC nebo rozbor způsobů odesílání požadavků na webový server.

  V dnešním dílu se zaměříme na úplné základy a na nejdůležitější pojmy z oblasti informačních systémů a softwarového inženýrství.

  Dnes a denně se setkáváme s obrovským množstvím informací. Nejsou to jen informace "životního" rázu, jestli je nám zima, teplo, něco nás bolí, máme hlad, ale především informace, které na nás chrlí okolní svět prostřednictvím televize, rádia, všudypřítomných reklam, internetu …

  Pozastavme se na chvíli a položme si otázku, co to ta informace vlastně je? Co je to tedy informace? Jednoduše řečeno je to zpráva, která pro nás má nějaký obsah a smysl.

  Pokud bychom měli rozumově pojmout každou zprávu, která k nám z okolí přichází, byli bychom po krátké chvíli pravděpodobně zahlceni. Jsme tedy nuceni – ať již vědomě nebo podvědomě – vytvářet svůj vlastní malý (ale náš :-)) informační systém jedince, který nám pomáhá většinu informací "opomíjet" a věnovat se jenom těm, které pro nás mají v danou chvíli největší důležitost. Časem do hry samozřejmě vstupuje i zkušenost, která by nám měla pomáhat.

  Pojmeme-li to odborněji, měli bychom si informaci vymezit ještě přesněji. To, s čím přicházíme do styku, jsou pouhá data, která pro nás mohou, ale nemusí mít význam. Mají-li pro nás konkrétní význam, stávají se teprve informacemi, ze kterých můžeme po čase vyvozovat znalosti.

  • Informace – vyvolává změnu stavu nebo chování příjemce.
  • Data – zobrazují stavy objektů či probíhající procesy v realitě kolem nás (to, s čím přichází příjemce do styku). V závislosti na způsobu a okolnostech prezentace dat buď představují tato data pro příjemce informaci nebo nikoli.
  • Znalosti – představují zobecněné poznání určité části reality. Znalosti souvisejí s vymezováním pojmů, s kategorizací, s definováním, s odvozováním závěrů z dostupných faktů na základě abstraktních schémat (hypotéz) a s vymezováním mechanismů (postupů) odvozování závěrů.

  V dnešním světě bychom pravděpodobně se svým soukromým sběrem informací příliš neuspěli, pokud nevyužijeme principu sběru a uchovávání dat v rámci "nějakého většího celku". Tím nechci navodit téma teologické, nýbrž upozornit na různé systémy dopravní, školní, firemní, hotelové, vojenské apod. Co tedy chápeme pod pojmem informační systém?

  Informační systém je systém sběru, uchovávání , analýzy a prezentace dat určený pro poskytování informací mnoha uživatelům různých profesí.

  Pro informační systém (IS) platí několik faktů:

  • Může, ale nemusí být podporován počítačem, přičemž při návrhu IS zkoumáme optimální kombinaci automatizovaných a neautomatizovaných činností.
  • Musí disponovat prostředky sběru, kontroly a uchování dat.
  • Jsou vyjasněné vztahy mezi informacemi a daty i v rámci jednoho zaměření informačního systému. Informace jsou jen ta data, která dokážeme využít, přiřadit jim význam či smysl. Při návrhu IS nutno umožnit získávání odlišných informací pro různé zaměstnance – skladník, ředitel atd.
  • Informační systém ovlivňují pracovní procesy i organizační struktura podniků.
  • Informační systém je vždy společným dílem dodavatele a zákazníka.

  Další důležitou otázkou je, jak lze informační systém získat. Máme v podstatě dvě základní možnosti. Můžeme informační systém vyvíjet od začátku přesně na míru zadaným požadavkům, ale s vidinou velkých nákladů, dlouhé doby vývoje a chyb prvních pokusů, nebo můžeme informační systém koupit a přizpůsobit našim potřebám. Druhý způsob se nazývá customizace a stejně jako všechno ostatní má nejen své klady i zápory.

  Převzít nebo vyvíjet?
  Uživatelé dnes IS obvykle nevyvíjejí. Vývoj informačního systému i customizace jsou prováděné většinou specializovanými firmami a nikoliv přímo uživatelem.

  Výhody a nevýhody customizovaného IS

  • (+) Menší nebezpečí, že dodavatel opustí trh, neboť customizovaný IS bývá obvykle podporován větší firmou.
  • (+) Obsahuje know-how mnoha instalací, dodavatel většinou poskytuje přesné postupy pro zjišťování požadavku, instalaci, školení koncových uživatelů a oživování systému na místě.
  • (+) Ověřeno na více instalacích, tudíž bychom měli být ušetřeni chyb prvotin a přebírat tak kladné zkušenosti.
  • (+) Úspora nákladů na vývoj a především údržbu, což bývá zvláště u nákladů více než nezanedbatelná položka.
  • (-) Neodpovídá přesně potřebám. To obvykle znamená menší účinnost a také vyšší náklady na reorganizace, které by jinak nemusely být nutné.
  • (-) Stejný systém může být upravován i pro naši konkurenci, která tak má k dispozici stejné funkce a výstupy námi používaného systému, takže neposkytuje podstatnou výhodu před konkurencí.
  • (-) Vyšší nebezpečí, že je IS založen na zastaralých technologiích.
  • (-) U cizích systémů nedostatečná lokalizace – potíže s českou legislativou.
  • (-) Obtíže s integrací produktů třetích stran a existujících aplikací.
  • (+/-) Vyšší nabídka funkcí, které však nemusí být vždy potřebné a pak zbytečně zvyšují nároky na obsluhu systému a také na hardware.

  Shrnutí problémů počátečních etap vývoje a customizace IS

  • Podceňování počátečních etap
  • Neujasněné vedení projektu
  • Organizační problémy – neujasněné cíle
  • Syndrom dortu pejska a kočičky, kdy chceme všechno
  • Nadbytečná přesnost
  • Předčasné řešení technických problémů
  • Zamlčené předpoklady, opominuté souvislosti
  • Nedostatečná analýza dat
  • Neřešená měřitelnost výsledků
  • Určení termínů – chybný odhad potřeb jednotlivých fází realizace.

  Softwarové inženýrství
  V průběhu času vznikl samostatný vědecko-technický obor, který se zabývá metodami a zásadami vývoje SW, jeho instalací a udržováním v provozu – softwarové inženýrství. Především se jedná o systematický přístup k analýze návrhu, zavádění a údržbě softwaru.

  V postupných krocích by mohlo být softwarové inženýrství představeno takto:

  1. Předprojektové činnosti (marketing)
  2. Pravidla formulování projekčních záměrů – cílů projektu
  3. Pravidla a metody vývoje výrobku, jeho technická dokumentace, jaký program, jaká platforma...
  4. Znalosti technologie a možnosti technických prostředků – programátoři
  5. Pravidla organizace práce
  6. Metody a organizace výroby
  7. Zásady předávání, oživování, provozu, udržování výrobku nebo technologie


  Související články:
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXV. (28.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXIV. (27.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXIII. (16.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXII. (07.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXI. (16.11.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XX. (03.11.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XIX. (25.10.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XVIII. (13.10.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XVII. (04.10.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XVI. (21.09.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XV. (13.09.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XIV. (25.08.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XIII. (18.08.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XII. (02.08.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XI. (14.07.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém X. (07.07.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém IX. (01.07.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém VIII. (23.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém VII. (16.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém VI. (09.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém V. (02.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém IV. (26.05.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém III. (19.05.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém II. (12.05.2004)

  ( Celý článek! | Autor: Martin Pokorný | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1557 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1074 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (1003 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1385 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1019 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1183 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1022 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8243


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena