Dnes: 18. února 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Konkurenční přístup
  Situace, kdy k jednomu zdroji dat (nejčastěji stejným záznamům v tabulce) přistupuje současně více uživatelů. Jedním z úkolů vyspělého SŘBD je zajistit, aby nedošlo k porušení konzistence dat (například aby uživatel z tabulky četl vždy aktuální data).

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Databázový marketing III.


  [Business] - Dôležitosť presných a kvalitných informácií pramení z toho, že sú pre fungovanie firmy nevyhnutné a sú základným bodom úspešnosti firmy. Náklady spojené so získavaním a využívaním informácií by sa mali premietnuť do kvality rozhodovania a takto dosiahnuť efektívnosť ich využívania aneb aké sú dalšie zložky databázového marketingu?  Databázové systémy
  Medzi prvé veľké spoločnosti, ktoré začali využívať vlastnú bázu dát, patrili v priebehu sedemdesiatych rokov koncerny z oblasti vydavateľstva ako napríklad Pergamon Press vo Veľkej Británii, medzinárodné agentúry, napríklad Európska agentúra pre výskum vesmíru vo Frascati v Taliansku (DC ESA-IRS), Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni (systém INIS). V USA zohrala významnú úlohu Národná lekárska knižnica (systém MEDLINE) a Národná poľnohospodárska knižnica (systém AGRICOLA).

  Už koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov vznikli prvé systémy, ponúkajúce úplnejšie riešenie databázových požiadaviek. Nazývajú sa systémy riadenia bázy dát, SRBD (Database Management Systems, DMS). SRBD umožnili, oproti systémom súborov, konkurentnú prácu na úrovni záznamov, transakčný mechanizmus, prostriedky na zálohovanie a autorizáciu, nastavovanie parametrov pre správu externej pamäte.

  Databázový systém (DBS) tvorí báza dát (BD) a systém riadenia bázy dát (SRBD). Pojmy báza dát alebo databáza sa často chybne zamieňajú so systémami riadenia bázy dát.

  Databáza obsahuje množstvo zozbieraných dát, pričom systémy riadenia databázy predstavujú konkrétny softvér, uchovávajú dáta a ďalej ich spracovávajú.

  Databázový systém tvoria nasledovné komponenty:

  • Dáta
  • Hardvér
  • Softvér
  • Užívatelia

  Postupom času možno dáta nadobudnú rovnocenné postavenie a začneme ich popri pojmoch hardware a software, označovať ako "dataware".

  Základné požiadavky, ktoré sa vo všeobecnosti kladú na databázové systémy sú, že dáta sú objekty, ktoré budú integrované a súčasne zdieľané. Integrovanie dát znamená, že dáta udržiavané v databáze môžu byť umiestnené vo viacerých súboroch tak, aby bola minimalizovaná duplicita výskytov dát a zároveň, aby program mohol súčasne sprístupniť dáta z viacerých súborov.

  Zdieľanie znamená, že každý objekt v databáze môže byť zdieľaný viacerými užívateľmi, opakovane alebo súčasne, keď viacerí užívatelia chcú s daným dátovým objektom pracovať v rovnakom čase.

  Dotazovacie jazyky
  Na prácu s uchovávanými dátami používame aplikačné programy, vytvorené programátormi. Pri vyhľadávaní údajov v databáze podľa ad – hoc kritérií (tieto kritéria nebývajú známe vopred, sú jednoduché a dočasné), sa pre ne neoplatí vytvárať špeciálne programy. Databázový systém by mal preto poskytovať jazyk veľmi vysokej úrovne, ktorý by dovolil laickému používateľovi, so znalosťou základnej štruktúry databázy, vyhľadávanie dát podľa jednoduchých kritérií. Tento deklaratívny dotazovací jazyk by mal byť štandardizovaný, aby sa dal využiť v rôznych databázových systémoch.

  Dotazovací jazyk môžeme označiť aj ako vyhľadávací alebo prístupový jazyk. Je to typ používateľského jazyka, ktorý je tvorený systémom príkazov s presne definovaným významom a pravidlami pre ich používanie v dialógu s počítačom pri vyhľadávaní v uložených bázach dát. Dotazovací jazyk je teda určený na výber dát a ich prezentáciu používateľovi na výstupných pamäťových médiách. Na tento účel sa navrhujú rôzne typy jazykov. Najrozšírenejšie sú QBE a SQL.

  Dátové sklady (data warehousing)
  Pojem dátový sklad je prekladom anglického termínu data warehouse. Používanie výrazu data warehousing, znamená realizáciu dátových skladov ako proces a nie ako konkrétnu štruktúru.

  Dátové sklady predstavujú vývoj trendov v obchodnej a technologickej oblasti. Dátový sklad by sme mohli definovať ako súbor zjednotených, predmetovo orientovaných databáz navrhnutých za účelom poskytovať informácie požadované pre rozhodovanie.

  Všetky dáta, ktoré sú k dispozícii v dátových skladoch musia prejsť čistením a filtráciou. V tomto bode zohráva dôležitú úlohu tzv. dátová pumpa.

  Jadrom každého dátového skladu je rozsiahla databáza, ktorá obsahuje integrované podnikové dáta, získané z interných a externých zdrojov dát. Interné dáta získavame z činností prevádzkovaných vo vnútri podniku, externé dáta sú poskytnuté tretími stranami (obchodní partneri, zákazníci, úrady, organizácie).

  Okrem týchto interných a externých zdrojov dát, dátový sklad obsahuje aj metadáta (dáta o dátach).

  Význam prepojenia dát z interných a externých zdrojov nám dáva integrovaný pohľad na zákazníka, čo je neoceniteľným prínosom pri využívaní systému CRM.

  Pri využívaní dátových skladov je nevyhnutná dostupnosť bezchybných a detailných integrovaných dát, ktoré sú dôležité pre efektívne plánovanie a rozhodovanie v marketingových procesoch. Detailnosť ukladaných dát sa nazýva granularita. Čím je granularita nižšia, tým vyššia je detailnosť dát a tým vyššie nároky sú na predpokladané objemy ukladaných informácií. Zachovanie integrity dát znamená zachovanie hodnoty dát, napríklad pri aktualizácii dát.

  V prípade narušenia dát (narušenie dátovej integrity nazývané tiež dátová korupcia), existujú programy na obnovu dátovej integrity, tzv. Data Recovery Service ale najlepšie je predísť takejto situácii zlepšenou ochranou dát.

  Podpora podnikania dátovými skladmi má široké uplatnenie vo všetkých oblastiach marketingu a obchodu.

  Určitou nevýhodou dátových skladov by však mohli byť investície, ktoré je potrebné do celého projektu vložiť, keďže budovanie dátových skladov vo firme nie je lacná vec. Z tohto dôvodu potom často vyplývajú názory, že dátové sklady si môžu dovoliť iba veľké spoločnosti. V skutočnosti existujú pre menšie firmy rôzne riešenia využívajúce napríklad prednastavené balíčky a štandardné nástroje, čo značným spôsobom znižuje náklady a urýchľuje nasadenie. Okrem toho si môžu menšie spoločnosti vypracovať pilotný projekt, to znamená začať s tvorbou menšieho dátového skladu a testovať jeho použitie a účinnosť.

  Ďalšou nevýhodou môže byť obava firiem z reinžinieringu, ako čo najlepšie dátové sklady začleniť do štruktúry spoločnosti.

  Pre mnohé firmy však najväčšiu prekážku predstavuje pomerne ťažký odhad prínosov (ROI, Return Of Investment), keďže výnosy z nasadenia dátových skladov nie sú okamžité.

  Vložené investície do tohto procesu sa ale v skutočnosti mnohonásobne vracajú.

  Na dátové sklady ako dôležitú a finálnu časť databázového marketingu nemožno nazerať ako na izolovanú zložku, ale ako na jednu z mnohých zložiek, ktoré sa spolupodieľajú na čo možno najefektívnejšom výslednom postavení firmy vo vzťahu k svojim zákazníkom.

  Související články:
  Databázový marketing VI. (18.06.2004)
  Databázový marketing V. (11.06.2004)
  Databázový marketing IV. (07.06.2004)
  Databázový marketing II. (31.05.2004)
  Databázový marketing I. (28.05.2004)

  ( Celý článek! | Autor: Veronika Ďuranová | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1582 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1090 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (1015 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1400 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1035 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1197 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1035 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8354


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Únor  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena