Dnes: 21. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  SŘBD
  (Systém řízení báze dat)

  Programový systém umožňující vytváření, údržbu a použití báze dat. Podle komplexnosti je možné SŘBD rozdělit na nižší (např. PC Fand), střední (FoxPro) a vyspělé (Oracle 9i).

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Vyvíjíme databázový a informační systém XIII.


  [Metodologie] - {Začátečníci} V dnešním třináctém pokračování našeho rozsáhlého seriálu o základních principech a o vývoji databázových a informačních systémů se podíváme na praktické možnosti využití jazyka SQL. Mj. si ukážeme naplnění tabulky daty a vybereme záznamy obsahující dané znaky. Zaměříme se tak především na jednu z částí jazyka SQL – na DML (Data Manipulation Langugage).  Jazyk DML (Data Manipulation Language) je součástí jazyka SQL a umožňuje manipulaci s daty. Mezi příkazy této části řadíme především SELECT, INSERT , DELETE a UPDATE.

  Příkaz SELECT slouží pro vyhledávání dat podle různých kritérií. Nejčastěji bývá příkaz SELECT postaven na třech základních klauzulích:

  • Klauzule SELECT udává seznam položek (sloupců), které chcete mít ve výsledku dotazu. Lze také využít symbolu hvězdička (*) místo konkrétního seznamu položek a tím vyberete všechny položky.
  • Klauzule FROM slouží k určení tabulek, které během dotazu používáte.
  • Klauzule WHERE určuje vlastní výběrová kritéria. Není-li tato klauzule použita, jsou automaticky vybrány všechny položky.

  Příkaz INSERT umožňuje do tabulky fyzicky vložit nový řádek (záznam). Řádky je však také možno vkládat z jiné tabulky.

  Příkaz DELETE podle zadaných kritérií umožňuje fyzicky zrušit vybrané řádky.

  Příkaz UPDATE umožní aktualizaci dat v tabulce. Můžete editovat existující hodnoty ve vybraných řádcích podle nastavených kritérií nebo můžeme aktualizovat všechny řádky v tabulce.

  V následující tabulce jsou uvedena důležitá klíčová slova jazyka DML i s českým významem, která jsou potřeba pro aktualizaci dat.

  Základní klíčová slova DML
  Základní klíčová slova DML

  Ač se to nezdá z množství základních příkazů, je část DML – zvláště ve spojitosti s příkazem SELECT – velmi rozsáhlá. Podívejme se nyní v rychlém přehledu na nejdůležitější a nejzajímavější možnosti, které nám DML nabízí. Projdeme si je na jednotlivých ukázkách na konkrétní tabulce "Zeme", kterou si nejdříve vytvoříme. Zde nám nepůjde o nějakou systematičnost, spíše na náhled různých možností DML. Zkoušíte-li si předváděné příkazy na své tabulce, tak můžete postupovat shodnými kroky, aby byly výsledky srovnatelné.

  Vytvoření tabulky Zeme
  Tabulku Zeme lze vytvořit následujícím příkazem:

   
  create table Zeme(
   cislo int auto_increment,
   nazev varchar(30) not null,
   hlavni_mesto varchar(20),
   pocet_obyv int,
   kontinent varchar(20) default 'Evropa',
   primary key (cislo)
  )
  

  Naplnění tabulky daty dle výpisu
  Záznam do tabulky lze vložit pomocí příkazu:

  insert into Zeme values 
   (null,'Niger','Niamey',8300000,'Afrika')
  

  Konzole MySQL
  Konzole MySQL

  Výpis všech záznamů
  Záznamy z tabulky Zeme je možné získat takto:

  select * from Země
  

  Zadání vybraných polí + předpřipravené pořadí výpisu sloupců
  Pro výsledný výpis z tabulky není nutné požadovat všechny sloupce, takže si lze upravit jak výběr sloupců, tak i jejich pořadí:

  select hlavni_mesto, 
      nazev 
   from Země
  

  Klauzule WHERE a operátory AND/OR
  Klauzulí WHERE zapisujeme výběrová kritéria pro výběr řádků (záznamů) do výpisu. Je-li tedy WHERE použito, tak tím zmenšujeme množství (specializujeme) záznamů, které se nám objeví ve výsledku dotazu. Jednotlivé podmínky lze samozřejmě spojovat pomocí logických spojek AND s významem "a současně" a OR s významem "nebo". V následujícím příkladu vybereme kompletní záznamy, které mají v poli Kontinent uvedenu Evropu a jejichž počet obyvatel je větší jak deset miliónů:

  select * 
   from Zeme 
   where kontinent = 'Evropa' and 
      pocet_obyv > 10000000
  

  Konzole MySQL
  Konzole MySQL

  Výběr záznamů obsahující dané znaky
  Hledáme-li určitý záznam, často se stává, že máme k dispozici jen velmi kusé informace, podle nichž se chceme dopracovat k výsledku. Pro zjednodušení tohoto hledání můžeme použít obdobu "hvězdičkové konvence", kterou používáte v systému Windows. Pravidla hledání určují zástupné znaky, přičemž běžně známé jsou zástupné znaky * (hvězdička), která nahrazuje u hledaného slova žádný nebo více znaků a ? (otazník), který je pak možno využít jako zástupný znak jednoho znaku u hledaného výrazu. V rámci SQL také existují zástupné znaky se stejným významem při hledání. Jsou jimi % (procento) – libovolný počet znaků a _ (podtržítko) za jeden znak. Zkusme tedy vyhledat všechny záznamy, jejichž kontinent začíná znakem "A". Výpis záznamů bude omezen jen na sloupec hlavního města:

  select hlavni_mesto 
   from Zeme 
   where kontinent like 'A%'
  

  Použili jsme zde též konstrukci LIKE, která by se dala slovně přeložit jako "vzor padne" neboli je pomocí něj testováno zda hodnota odpovídá jménu. Ve výsledném sítu dotazu by v tomto případě měly uvíznout tři záznamy z tabulky. Podle požadovaného sloupce hlavních měst jsou to Niamey, Ulánbátar a Canberra.

  Určení rozsahu pomocí operátoru BETWEEN
  Chceme-li do našeho dotazu zapracovat interval přípustných hodnot, je zde k dispozici operátor BETWEEN (množství mezi). Jinými slovy budeme testovat, zda je množství větší než minimální hodnota a menší nebo rovno maximální hodnotě. Zkusme tedy vyhledat v naší tabulce všechny země, jejichž počet obyvatel se pohybuje mezi osmi a jedenácti milióny:

  select * 
   from Zeme 
   where pocet_obyv between 8000000 and 11000000
  

  Výsledkem by zde zase měly být tři záznamy, a to tentokrát země Niger, Česká republika a Bělorusko.

  Určení se seznamem přípustných hodnot
  Zde budeme opět vybírat, nicméně zde použijeme množinu přípustných hodnot, podle které budeme filtrovat záznamy na výstup. Použijeme operátor IN, který má slovní popis "je v určité množině" a zkrátka se jedná o test, zdali se hodnota nachází v přesně vyjmenované množině přípustných hodnot. Tentokrát tedy vyberme záznamy zemí z Austrálie a Afriky, přičemž nás zajímá pouze název země:

  select nazev 
   from zeme 
   where kontinent in ('Austrálie','Afrika')
  

  Konzole MySQL
  Konzole MySQL

  S dalšími možnostmi příkazu SELECT budeme pokračovat ještě i příště, nicméně abychom předvedli činnost všech základních příkazů z DML, tak musíme ještě zrealizovat použití DELETE a UPDATE. Pro příkaz DELETE by to mohlo být s požadavkem vymazání dat podle klíče:

  delete from zeme where cislo = 7
  

  Pro příkaz UPDATE si vybereme třeba Českou republiku v níž nyní ubývá obyvatel. Opravme tedy záznam počtu obyvatel na 10250000:

  update Zeme 
   set pocet_obyv = 10250000 
   where nazev = 'Česká republika'
  


  Související články:
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXV. (28.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXIV. (27.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXIII. (16.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXII. (07.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXI. (16.11.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XX. (03.11.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XIX. (25.10.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XVIII. (13.10.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XVII. (04.10.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XVI. (21.09.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XV. (13.09.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XIV. (25.08.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XII. (02.08.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XI. (14.07.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém X. (07.07.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém IX. (01.07.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém VIII. (23.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém VII. (16.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém VI. (09.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém V. (02.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém IV. (26.05.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém III. (19.05.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém II. (12.05.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém I. (05.05.2004)

  ( Celý článek! | Autor: Martin Pokorný | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1557 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1074 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (1003 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1385 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1019 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1183 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1022 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8243


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena