Dnes: 21. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Datový sklad
  Tento pojem poprvé formuloval koncem 80. let William Inmon jako strategii přístupu k datům určeným pro rozsáhlé analýzy. V případě datového skladu hovoříme o historických, časově rozlišených, agregovaných, průběžně rozšiřovaných datech uspořádaných pro podporu potřeb managementu.

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Připravte si otázky - žádné vám nezbudou


  [Literatura] - Ať už jste programátorem, správcem, administrátorem nebo kýmkoliv jiným, kdo přichází do kontaktu s nějakou databázovou platformou, zřejmě jste si už alespoň jednou posteskli: "kdybych já tak věděl, jak tohle udělat, vyřešit nebo kde to najít…" Pokud je vaším oborem InterBase nebo Firebird, nemusí se podobný povzdech už nikdy opakovat. Stačí maličkost…  Kniha InterBase/Firebird: tvorba, programování a správa databází, jejíž recenzi právě začínáte číst, patří bez nadsázky k tomu nejlepšímu, co se poli české databázové literatury v loňském roce objevilo. Autorem podrobné příručky je známý expert na platformy InterBase a Firebird, Pavel Císař. Knížka vyšla ve vydavatelství Computer Press sice již v roce 2003, nicméně pořád se jedná pro příznivce platforem InterBase a Firebird o více méně jedinou ucelenou českou publikací.

  Databázové platformy InterBase a Firebird jsou v současnosti stále populárnější: hlavním důvodem je uvolnění InterBase společností Borland a následně vzedmutá vlna zájmu open-source komunity, na jejímž konci stojí právě projekt Firebird.

  Počty instalací Firebirdu se stále zvyšují, proto je logické, že roste i počet administrátorů a programátorů, kteří se s těmito servery dostávají do každodenního kontaktu. Pokud patříte mezi ně a máte s databázemi InterBase nebo Firebird cokoliv společného, ať už dobrovolně nebo v rámci svých pracovních povinností, sáhněte bez váhání po recenzované publikaci.

  Proč? Kniha je kompletní a velmi podrobnou příručkou, s jejíž pomocí můžete velmi dobře zvládnout nejen instalaci a konfiguraci serveru, ale také vytvoření, programování i následnou správu své databáze.

  Pojďme se nejprve zaměřit na obsah publikace. Na čtyřech stech padesáti stránkách najdete 27 kapitol, které postupně pokrývají celý proces práce s InterBase a Firebirdem. Po přečtení celé publikace vám nezůstane příliš mnoho nejasností ani nezodpovězených otázek.

  V prvních dvou, úvodních kapitolách autor shrnuje kromě jiného vývoj platforem InterBase a Firebird. V žádném případě však čtenáře nezahlcuje zbytečnými podrobnostmi, ani rádobyvtipnými "historkami z natáčení". Součástí je i rozbor licenčních podmínek a přehled základních vlastností InterBase/Firebird.

  Kniha není určena jen pro profesionály a databázové znalce. Důkazem je například popis problematiky klientů a serverů, který je náplní kapitoly tři. Velkou výhodou knihy je, že autor nepopisuje jen a pouze samotnou InterBase a její vlastní nástroje, a možnosti nastavení a konfigurace. Na různých místech knihy naleznete přehledy nejrůznějších utilit, nástrojů, komponent a dalších technologií třetích stran, s nimiž lze lépe a snáze pracovat s InterBase. Příkladem budiž přehled RAD nástrojů firmy Borland, přehled dodavatelů ODBC ovladačů a dalších knihoven pro různé programovací jazyky. Tento rys knihy je velmi sympatický.

  Pokračujme však popisem obsahu. Čtvrtá kapitola je věnována instalaci serveru a dvěma možným architekturám – Classic a Super Server. V kapitole 5 najdete informace o konfiguraci sítě, komunikačních protokolech a připojení k serveru a k databázi. Konfigurace samotného serveru je popsána v rozsáhlé kapitole 6. Dozvíte se vše potřebné nejen o proměnných prostředí a o parametrech konfiguračního souboru, ale třeba i o konfiguraci vyrovnávací paměti.

  Sedmá kapitola je věnována transakcím. Je evidentní, že problematika transakcí je autorovi velmi blízká a možná je dokonce jeho oblíbenou, protože popis transakcí je vyveden opravdu skvěle. Nejprve se dozvíte spoustu užitečných a praktických informací o transakcích (například co od nich čekat a co naopak nikoliv, jaké jsou jejich funkční charakteristiky a jaké úrovně izolace jsou definovány standardem SQL92, jak řešit konflikty mezi souběžnými transakcemi), a ve druhé části této kapitoly se seznámíte se specifiky transakcí u databází InterBase. Nezůstane vám tedy utajena ani multigenerační architektura ani kontext a životní cyklus transakcí ani například pojem limbo transakce. Vysvětlování je však jasné a přímočaré.

  Osmá kapitola se věnuje SQL v InterBase. Jedná se v podstatě o stručnou referenční příručku jazyka SQL pro použití v InterBase, takže se seznámíte jak se zcela běžnými příkazy (SELECT), tak i se specifickými interními funkcemi serverů InterBase a Firebird (např. COALESCE() apod.).

  Kapitola devět je věnována interaktivní SQL konzoli isql a počínaje kapitolou 10 je zařazeno několik sekcí věnovaných návrhu databáze a základním databázovým pojmům. Nutno zdůraznit, že se jedná o jeden z nejlepších popisů návrhu databází, jaký jsem v poslední době četl: autor klade důraz nejen na zásady správného návrhu (např. na normalizaci), ale i na "zdravý rozum", který by někdy měl mít navrch nad teoretickými poučkami. Pokud nemáte zkušenosti s návrhem databáze, několik kapitol počínaje desítkou vám vřele doporučuji.

  Jinak se však v těchto kapitolách hezky snoubí popis obecných konceptů s popisem specialit InterBase, takže např. kapitola 12 je věnována datovým typům v InterBase, kapitola 13 doménám, kapitola 14 generátorům a kapitola 15 znakovým sadám. Zde bych měl snad jedinou drobnou výtku – autor mohl zařadit zvláštní kapitolu popisující problematiku češtiny v databázích InterBase. Tato otázka se sice v celém textu kapitoly několikrát objevuje, avšak její shrnutí v jednom krátkém odstavci by možná byla vhodná. Pokud však poctivě přečtete celou kapitolu, dozvíte se o češtině vše potřebné, včetně ryze praktických a jinde těžko dostupných informací (např. že kódování PXW_CSY obsahuje u InterBase chybu v řazení písmene "ch", která byla odstraněna u serveru Firebird, což však znamená občasnou nemožnost přímého přenášení databáze mezi InterBase a Firebird. Autor však ihned doporučuje dvě alternativní řešení – záloha a obnova, resp. zrušení a obnova příslušných indexů).

  Kapitola 16 je věnována tabulkám a klíčům, kapitola 17 indexům (včetně popisu jejich významu a včetně otázky optimalizace), kapitola 18 datovým pohledům. Devatenáctá kapitola rozšiřuje vaše obecné znalosti o databázích (přidávání sekundárních souborů, stínování databáze, úklid apod.)

  Dvacátá kapitola vás naučí zálohovat a obnovovat databázi pomocí nástroje GBAK, kapitola 21 je pak zaměřena na nástroj GFIX pro obnovu poškozených databází. Dvaadvacátá kapitola rozebírá bezpečnost a otázky přístupu k datům, včetně nástroje GSEC pro správu bezpečnostní databáze a včetně zabezpečení dat na úrovni databáze, tedy pomocí SQL příkazů GRANT a REVOKE.

  Kapitola 23 se zabývá statistikami serveru, kapitola 24 pomůže těm, kdo potřebují co nejvyšší výkon – popisuje totiž optimalizaci. Zde bych opět upozornil na nepřeberné množství praktických a nesmírně cenných informací, které autor do této kapitoly vložil: pochybuji, že existuje rychlejší cesta, jak učinit vaši databázi efektivnější, než přečtení této kapitoly. Dozvíte se totiž neuvěřitelnou spoustu způsobů, jak urychlit provádění dotazů a práci celého serveru, a to nejen z oblasti SQL a konfigurace serveru, ale třeba i konfigurace operačního systému nebo sítě. Tato kapitola je podle mého názoru nekorunovaným králem celé publikace.

  V kapitole 25 pochopíte programování na straně serveru (uložené procedury, spouště a uživatelsky definované funkce) a v kapitole 26 nahlédnete pod pokličku implementace InterBase ("Některá tajemství vnitřního fungování InterBase"). Pokud jde o informační hodnotu této kapitoly, nezbylo by mi než se opět opakovat a pět chvalozpěvy na množství praktických a atraktivních informací.

  Poslední, dvacátá sedmá kapitola, je vlastně referenční příručkou – jde o kompletní přehled příkazů jazyka SQL serverů InterBase a Firebird.

  Součástí knihy je doprovodné CD, které také stojí za zmínku. Na CD jsou k dispozici binární i zdrojové instalace Firebirdu pro Windows, Linux a další operační systémy. Dále na něm najdete dokumentaci, ovladače pro přístup z Javy, C, ODBC, Perl, HTML a Python. CD dále obsahuje řadu užitečných nástrojů pro návrh, modelování, vývoj, analýzu a administraci databází, převod dat, vizualizaci příkazů SQL, zabezpečení komunikace, knihovny uživatelsky definovaných funkcí a další.

  Závěrem nezbývá než znovu publikaci pochválit a zdůraznit, že se nevyskytuje příliš publikací, které dokáží tak dobře skloubit teoretický, kompletní (místy až referenční) popis problematiky s praktickými informacemi, ukázkami a cennými radami. V knížce najdete dostatek příkladů, které demonstrují popisované problémy; na druhou stranu teoretické části jsou vyvedeny precizně, s důrazem na přesnost a úplnost předávaných informací.

  Knihu bez váhání doporučuji všem, kteří přicházejí do kontaktu s databázovým serverem InterBase nebo Firebird. V tomto případě opravdu není důvod váhat: lepší českou příručku jen těžko seženete.

  Z důvodů popsaných v tomto článku se redakce Databázového světa rozhodla udělit knize InterBase/Firebird: tvorba, programování a správa databáze nejvyšší redakční ocenění – Zlatý trigger.

  Související články:
  Jak snížit objem dat v InterBase? (15.11.2004)
  Firebird::Vkládání uživatelů pomocí SQL (17.04.2004)
  Je tu! (23.02.2004)
  Otestujte se: znáte Firebird? (22.01.2004)
  Administrace přes web (03.01.2003)
  Update Firebirdu je tu (24.12.2002)
  Jak na Interbase a Firebird v PHP? (23.12.2002)
  Firebird nově a kvalitněji (07.10.2002)
  Čím se liší dialekty? (24.09.2002)
  Systémový katalog Firebirdu poosmé (23.09.2002)
  Systémový katalog Firebirdu posedmé (16.09.2002)
  Systémový katalog Firebirdu pošesté (13.09.2002)
  Systémový katalog Firebirdu popáté (09.09.2002)
  Systémový katalog Firebirdu počtvrté (05.09.2002)
  Systémový katalog Firebirdu potřetí (02.09.2002)
  Systémový katalog Firebirdu podruhé (29.08.2002)
  Systémový katalog Firebirdu poprvé (26.08.2002)
  Nový IBProvider je k dispozici (23.08.2002)
  Vše potřebné vcelku (02.07.2002)
  Potvrzení bývá rychlejší (14.06.2002)
  S licencemi opatrně (12.06.2002)
  S expertem snadno a rychle (03.06.2002)
  FB, CE, jak se to rýmuje? (22.05.2002)
  A máme tu ef-jedničku! (19.03.2002)
  Firebird 1.0 se opožďuje (19.02.2002)
  K dispozici je Firebird 1.0 RC 2 (24.12.2001)

  ( Celý článek! | Autor: Václav Kadlec | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1557 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1074 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (1003 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1385 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1019 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1183 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1022 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8243


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena