Dnes: 18. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  SQL
  (Structured Query Language)

  Jedná se o neprocedurální jazyk, používaný v databázových technologiích. Počátky tohoto jazyka spadají do druhé poloviny minulého století.

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXIII.


  [Metodologie] - {Začátečníci} Ve dvacátém třetím pokračování našeho rozsáhlého seriálu o základních principech a o vývoji databázových a informačních systémů se podíváme na problematiku obecných rozhraní pro přístup k datům, konkrétně na rozhraní ODBC. Rozhraní ODBC patří i přes své mnohé nedostatky stále ještě k velmi často používanému způsobu přístupu k datům, proto by bylo chybou jej v tomto seriálu pominout.  V mnoha případech tohoto seriálu byla jako prostředník zajišťující komunikaci mezi člověkem a databázovým serverem (MySQL) využita klientská konzole. Pokud však budete vyvíjet nebo třeba jen používat aplikaci s databází, nebude už zřejmě žádané, aby uživatel komunikoval přímo s databázovým serverem. Komunikace bude přenesena na dvojici člověk <-> databázová aplikace. To, že aplikace musí dále komunikovat s databázovým serverem už bude "jen tak mimochodem".

  V souvislosti s výše uvedeným narazíme na dva pojmy – tlustý a tenký klient. Pod těmito pojmy samozřejmě nejsou myšleny fyzické proporce uživatele, ale způsob přístupu počítače k databázovým údajům.

  Pojmem tlustý klient označujeme způsob, kdy na počítači uživatele běží aplikace a má tak k dispozici schopnosti nainstalovaného operačního systému a hardwarové možnosti použitého počítače. Během své činnosti pak program využívá údajů načítaných z databáze získaných právě na základě komunikace s databázovým serverem. Aplikace postavená na tomto principu může pracovat jak v offline, tak online režimu. To je samozřejmě považováno za výhodu a nevýhodou pak ale bude nutnost vytvoření této aplikace pro každou z používaných platforem – Windows, Linux atd.

  Pojmem tenký klient pak myslíme princip, kdy se prakticky vše zpracovává na straně serveru a "aplikace" na straně klienta je omezena na webové rozhraní prohlížeče (nejčastěji), které zobrazuje výsledky z dat zpracovaných serverem. Tím je nutně jednostranně zatěžován server a okamžitá odezva se nedá ovlivnit výkonnější sestavou počítače, který výsledky zobrazuje. Za hlavní výhodu tenkého klienta se pak logicky považuje jeho snadná "přenositelnost", tzn. nejenom počítače s různými systémy, ale i třeba kapesní počítače (například s Palm OS) nebo mobilní telefony s podporou WAP. Mezi nevýhody bychom pak řadili problémy s uživatelským rozhraním (různé prohlížeče), nutnost neustálého připojení k serveru (práce online) a zanedbávání schopností klientského počítače.

  Pro získání údajů z databáze musíme především zrealizovat připojení k databázi. Možností je relativně mnoho. Samotná technologie fyzického připojení aplikace k datům většinou nerozlišuje, zda-li se jedná o aplikaci typu webového rozhraní nebo plnokrevnou aplikaci běžící na straně klienta. Webové rozhraní navíc stejně obsahuje podobnou sadu ovládacích prvků (v rámci formulářů) jako dialogy aplikace lokálního počítače.

  Dále se požadavek sjednotí ve tvar příkazu jazyka SQL s použitými vstupními údaji a požadavky, které zadal uživatel. K běžným rozhraním pro připojení aplikace k databázi bychom mohli považovat ODBC (Open DataBase Connectivity), DAO (Data Access Objects), ADO (ActiveX Data Objects), ADO.NET (spojení s technologií Microsoft .NET Framework).

  Rozhraní ODBC
  Základní myšlenka pro přístup klientské aplikace přes rozhraní ODBC je standardizovat přístup k datům pro různé databázové servery SQL. V počátcích nebyl přístup přes ODBC příliš velkou výhrou, neboť docházelo k velkým ztrátám na výkonu v porovnání s použitím nativních ovladačů. ODBC byl opravdu jen prostředníkem mezi dvěma komunikujícími články - aplikací a nativním ovladačem databázového serveru.

  Dnes je situace podstatně vylepšena, neboť ovladače ODBC přistupují k databázovému serveru přímo. Ztráta na výkonu tam sice stále bude, ale již vcelku nevýznamná. Samotný cyklus komunikace probíhá tak, že aplikace zadá dotaz, kterému by databáze nerozuměla. Proto je tlumočícím prostředníkem ovladač ODBC, který databázi předloží srozumitelný dotaz. Dotaz je následně zpracován a výsledky jsou předány přes ovladač čekající aplikaci. Výhodou je využití stejného kódu ke komunikaci s různými typy databází. Nutnou podmínkou je však dodržení standardu ANSI SQL, neboť použitím specifických příkazů pro konkrétní databázi tolik propagovaná univerzálnost mizí.

  Pro vlastní použití ODBC ve svých aplikacích potřebujete vědět, jestli už vlastníte konkrétní ovladač k vaší databázi. Při instalaci Windows jsou instalovány některé z ovladačů, ale ovladač MyODBC mezi nimi stěží najdete. Ovladače dalších databázových platforem jsou často nainstalovány společně s instalací konkrétního produktu. Zkuste se tedy přesvědčit sami, jak to u vás aktuálně s ovladači vypadá.

  V systému Windows se přesuňte do Ovládacích panelů a vidíte-li přímo ikonu pro ODBC, poklepejte na ni. Ve starších verzích systému musíte hledat Zdroje dat ODBC, od systému W2000 naopak došlo k přejmenování na Datové zdroje (ODBC) , které byste ale navíc našli v Nástrojích pro správu. Na kartě ovladače uvidíte seznam nainstalovaných ovladačů. Po prohlédnutí nainstalovaných ovladačů budeme přidávat ovladač MySQL.

  Správce zdrojů dat ODBC

  Například na serveru MySQL získáte instalační program ovladače ODBC. K samotné instalaci není moc co dodávat. Po spuštění instalace je vyžádán výběr ovladače, který chcete instalovat. Zde to bude MySQL a po potvrzení a vlastním průběhu instalaci ukončíte. Dále byste měli definovat nový název zdroje dat, na který se budou moci odkazovat aplikace.

  DSN (Data Source Name) jsou shromážděné informace o vybrané databázi. Zapsány zde jsou tedy informace o potřebném připojení, popisný název zdroje dat, název databáze a uživatelské jméno, které využijete při připojování k určité databázi. Datový zdroj pak může být následujícího typu:

  • uživatelská DSN
  • systémová DSN
  • souborová DSN

  Uživatelská DSN nastavuje zdroje, které může užívat pouze aktuální uživatel počítače. Datový zdroj tedy využívá jenom ten, pro koho byl vytvořen a jiní uživatelé k němu přístup nemají.

  Druhá systémová DSN se vztahuje ke zdrojům dat, které mohou být využívány všemi uživateli konkrétního počítače a jsou tudíž viditelné všemi uživateli.

  Poslední souborová DSN obsahuje souborové zdroje dat, přičemž hlavním rozdílem oproti předchozím je uložení informací do textového souboru. Předchozí typy DSN se ukládají do registru systému Windows. Smysl oddělení třetího typu DSN do souboru spočívá v možnosti kopírování údajů i na jiný server.

  Pokud si tedy chcete vyzkoušet vytvoření zdroje dat, zvolte kartu potřebného DSN ve zdrojích dat ODBC. Po odklepnutí tlačítka přidat se objeví dialog pro vytvoření nového zdroje dat. Následuje zobrazení všech dostupných ovladačů, které by přicházely do úvahy. Zde vyhledáte položku MySQL a dokončíte. Zobrazí se vám dialog pro konfiguraci konkrétního ovladače. Do něj je pak nutno zadat všechny potřebné informace pro navázání spojení s příslušnou databází. Vyplněný dialog by pak mohl vypadat nějak takto:

  MySQL driver

  Po potvrzení nastavení bude vytvořen nový zdroj dat, o čemž se můžete přesvědčit okamžitě v seznamu zdrojů data, kde se musí zobrazit nové, právě vytvořené DSN. Pokud se jednalo o uživatelské nebo systémové DSN, tak byl v registru systému Windows zapsán nový záznam, který má v podstatě funkci konfiguračního souboru.

  Co se týká nynější propojitelnosti pomocí ODBC, tak lze říci, že se ke zdroji dat mohou připojit nejen všechny aplikace sady Office, ale také mnoho dalších databázových produktů, jejichž tvůrci na tento protokol přistoupili.

  Související články:
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXV. (28.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXIV. (27.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXII. (07.12.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XXI. (16.11.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XX. (03.11.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XIX. (25.10.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XVIII. (13.10.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XVII. (04.10.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XVI. (21.09.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XV. (13.09.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XIV. (25.08.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XIII. (18.08.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XII. (02.08.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém XI. (14.07.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém X. (07.07.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém IX. (01.07.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém VIII. (23.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém VII. (16.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém VI. (09.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém V. (02.06.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém IV. (26.05.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém III. (19.05.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém II. (12.05.2004)
  Vyvíjíme databázový a informační systém I. (05.05.2004)

  ( Celý článek! | Autor: Martin Pokorný | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1548 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1068 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (999 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1378 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1016 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1178 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1019 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8206


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena