Dnes: 18. února 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Konkurenční přístup
  Situace, kdy k jednomu zdroji dat (nejčastěji stejným záznamům v tabulce) přistupuje současně více uživatelů. Jedním z úkolů vyspělého SŘBD je zajistit, aby nedošlo k porušení konzistence dat (například aby uživatel z tabulky četl vždy aktuální data).

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Efektivně k datové integraci


  [Business] - Během uplynulých několika let došlo v prioritách středních a větších firem k významnému posunu – na přední příčky zájmu se přesunuly dynamičnost organizace a důvěra v čísla. V současné době společnosti vydávají zhruba 40 procent svých IT rozpočtů na integraci dat. Jedna z jejich nejzákladnějších voleb tedy je, jak zajistit datovou integraci.  Z důvodů stále se přiostřující konkurence, rychle se měnícího podnikatelského prostředí a nutnosti dodržovat Zákon Sarbanese-Oxleyho a další nařízení omezující firemní podnikání se IT oddělení firem dostala pod tlak, aby realizovala aktivity, které dokáží lépe zhodnotit data uložená ve stávajících interních a externích systémech. Tyto iniciativy obsahují například konverzi původních dat, konsolidaci systémů nebo ERP, zlepšení integrace aplikací, obchodní inteligenci nebo projekty managementu výkonnosti.

  Všemi těmito aktivitami ale prochází jedno všeobecné prokletí, které se nazývá data. Ať už projekt zahrnuje datové sklady, migraci dat, vytváření centrálních databází, zlepšení synchronizace dat nebo implementaci projektů sledování obchodních aktivit, vždy vyžaduje pečlivé extrahování a komplexní integraci údajů, často v celopodnikovém měřítku.

  V současné době společnosti vydávají zhruba 40 procent svých IT rozpočtů na integraci dat. Jedna z jejich nejzákladnějších voleb tedy je, zda vytvářet infrastrukturu pro datovou integraci za využití platforem dalších dodavatelů – což nutně zahrnuje náklady na licence a školení – nebo zda tuto práci zadat vlastním firemním programátorům nebo konzultantům, kteří sami naprogramují integrační projekty. Takové rozhodnutí s sebou nese zásadní následky v krátkodobém i dlouhodobém horizontu co do nákladů na vývoj, údržby a budoucí upravitelnosti. Bez ohledu na to, jak malý nebo jednoduchý se původní projekt může zdát, každá organizace potřebuje pozorně zvážit všechny faktory.

  Vyhodnocení podnikatelského prostředí a IT
  Jakékoli rozhodnutí o datové integraci se vždy odehrává v kontextu informačních technologií ve firmě. Různí se ale to, jak firmy prožívají frustraci z důvodů absence přístupu k datům a možnosti nahlížet do IT a obchodních informací. Jestliže uživatelé nevidí, z jakých zdrojů data pocházejí a jak jsou kalkulována, často jim nevěří. Jsou oprávněně skeptičtí: zatěžující objemy dat, zvyšující se složitost, integrace s partnery a požadavky na kompatibilitu, to vše tlačí na oddělení IT, aby integrovalo data mezi více systémy než kdykoli předtím, s méně pracovníky a s rychlejšími implementačními cykly. Aby byla zajištěna důvěryhodná data, IT potřebuje nejen integrovat, ale také zvýšit vhled uživatelů do dat a zajistit profilaci dat, komplexní management metadat a kvalitu dat.

  Programování vlastními silami?
  Programování vlastními silami může vypadat atraktivně, jelikož výsledný produkt bude ušit organizaci přesně na míru, nevyžaduje žádné nové technologie a pokud jsou k dispozici potřebné zdroje, vede snadno k cíli. A skutečně programování vlastními silami může být dobré řešení pro integraci dat na jedné platformě, která pracuje se svým nativním jazykem (jako je třeba Visual Basic), na něž jsou vývojáři zvyklí. Pokud je proces datové integrace jednoduchý a ve firmě jsou k dispozici vlastní programátoři, může být vlastní programování nejefektivnějším a velmi uspokojivým způsobem integrace dat.

  Často však datová integrace představuje infrastrukturní krok v rámci většího podnikatelského projektu. Nákup samostatné platformy přináší výdaje za další položky, které nebyly původně v rozpočtu, a navíc vyžaduje údržbu a školení s tím spojené. Na druhou stranu vlastní programátoři nepředstavují většinou další výdaje a ani nevyžadují tolik interních obchodních aktivit. Tento levný vstup do projektu je lákadlem pro IT oddělení, zvláště pokud se projekt zdá na první pohled snadný. IT oddělení také často užívají programování pro jednoúčelová ověření zvažovaných konceptů nebo pro řešení rychlých projektů. Nicméně i když vlastní programování může být v jistých situacích úspěšné, má poměrně špatnou pověst, neboť až příliš často jej firmy využívají z nevhodných důvodů.

  Problémy vznikají, když se "jednoduché" projekty najednou stanou mnohem a mnohem složitějšími nebo když "krátkodobé" projekty jsou nakonec implementovány do reálného provozu. V takových případech náklady na vývoj dramaticky rostou a pracovníci se musí potýkat s dlouhodobým zatížením, neboť chybí dokumentace, projekty nelze opětovně využít a není možné pružně reagovat na změny. Tato omezení vytvářejí budoucí obtíže, které bohužel často brání vylepšování funkčnosti nebo zavádění nových aplikačních verzí. A také obvykle zapříčiňují pozastavení práce na nových vylepšeních vyžadovaných podnikatelskou praxí, protože jsou příliš drahé na to, aby je bylo možno ospravedlnit. Tímto stylem se sice zdá, že vlastní programování šetří prostředky z dnešního rozpočtu, ale ve skutečnosti si je významně vypůjčuje z rozpočtů budoucích.

  Jak rozpoznat přínosy?
  Když projekt datové integrace nemá být jen jednorázovým řešením pro neměnné podnikatelské a IT prostředí, měly by firmy zvážit nasazení platformy pro integraci dat pocházející od nezávislého dodavatele. Ve skutečnosti, čím složitější projekt je a čím větší je objem dat, tím větší lze očekávat návratnost investice z implementace takové integrační platformy. Platformy pro integraci dat mohou předem přinést vyšší náklady na pořízení licencí, ale zajišťují průběžnou návratnost.

  Nová studie agentury Forrester Consulting zjistila, že firmy využívající datové integrační platformy hlásí úspory v nákladech na vývoj, provoz, údržbu – a tedy i snížení celkových nákladů na životní cyklus celého projektu. Respondenti uvedli, že dosáhli úspor mezi 10 až 50 procenty a úspor v oblasti údržby až 50 procent.

  Platformy pro datovou integraci poskytují strukturované prostředí pro jeden nebo více projektů datové integrace v organizaci. Mají jednu konzoli pro návrh, vývoj, testování a denní management. Platformy podporují rychlé a přesné vytváření integrovaných náhledů na obchodní data, dodávají předvídatelné výsledky a jsou provozně stabilní. Platformy také integrují různá prostředí, neboť mají přístup k široké škále aplikací, systémů a databází. Zajišťují přenos dat jak dávkově, tak i v reálném čase, jsou schopny detekovat změny v primárních datech, operativně reportovat jakékoliv nestandardní stavy.

  Pružnost a schopnost přizpůsobení se změnám a novým požadavkům dokážou firmám ušetřit náklady na vývoj a údržbu, přičemž zajišťují podnikatelské výhody. Návratnost může růst – jakmile jsou vývojáři vyškoleni, mohou použít platformu pro integraci dat pro jakýkoli projekt a rozšířit jej o další zdroje dat. Vývojáři mohou použít platformy pro integraci dat tak, aby pracovaly na úrovni logiky podnikání, a přitom nemusí být specialisty na každý jednotlivý systém, který integrují. Tak lze snadněji zvládat větší komplexnost dat a větší objem projektů.

  Nedovolte vyčerpání vašich zdrojů údržbou
  Platformy pro integraci dat rovněž významně snižují náklady na údržbu. Jelikož tyto platformy využívají standardní definice a procesy, umožňují pracovníkům IT vyvíjet opětovně použitelné komponenty, které je možné snadno upravit podle měnících se potřeb. Jestliže vývojáři chtějí provést změnu nebo implementovat nový projekt, mohou zhodnotit již stávající definované objekty a podrobně prozkoumat metadata, aby si otestovali dopady, jaké bude změna mít na data samotná.

  Platformy pro integraci dat zvyšují důvěryhodnost údajů, neboť vývojáři mohou opětovně používat standardizované transformace dat. Navíc metadata automaticky dokumentují všechny činnosti a objekty, takže umožňují uživatelům dohledat jednoduše konkrétní informaci. Různé projekty vyžadují různou periodu dodávání dat, takže IT může měnit frekvenci zpracování dat v závislosti na optimalizaci výkonu a zajistit požadovanou úroveň služeb pro podnikatelské aktivity, bez nutnosti přepsání kódu, psaní nového kódu nebo změny technologií.

  Zatímco procesy naprogramované vlastními silami je těžké použít opakovaně, nelze je využít na jiných platformách nebo ke zpracování většího objemu dat bez přepsání. Naopak platformy pro integraci dat jsou automaticky škálovatelné pro různě výkonná výpočetní prostředí nebo nárůsty objemů dat.

  "Jedním z největších impulsů pro růst produktivity, který vzešel z využití tohoto nástroje, jsou metadata. V případě ručního programování musí programátor manuálně nadefinovat a naprogramovat datové struktury zdrojových a cílových systémů, zatímco úložiště metadat nástroje ETL to zajistní automaticky." [Forrester Consulting]

  Vytvořte důvěru v data
  Datové integrační platformy také přináší obchodní výhody umožněním vhledu uživatelů do dat a do transformačních procesů. Integrace postavená na platformě poskytuje metadata pro komplexní přehled toho, kde data vznikla a jaké transformace a čistící procesy byly uskutečněny, takže manažeři mohou důvěřovat kvalitě dat, a to dokonce tehdy, když jsou v rozporu s jejich vlastními předpoklady.

  Kromě toho metadata umožňují firmám dodržovat přesněji firemní a státní regulativy tak, že sledují data v každém kroku obchodních procesů a poskytují vždy aktuální dokumentaci činností. Lepší integrace také snižuje čas mezi aktualizací dat a dostupností dat pro rozhodování, což umožňuje firmám reagovat rychleji na měnící se podmínky. Jelikož integrační platformy snižují nároky potřebné na správu, mohou projektoví manažeři dedikovat pracovníky na nové vývojové úkoly, jako jsou rozšiřování systému, přidání další funkcionality nebo zajištění inovačních způsobů náhledu na data.

  Učiňte strategická rozhodnutí
  Nejstrategičtějším přístupem k rozhodnutí, zda integraci dat naprogramovat vlastními silami nebo využít integrační nástroj, je podívat se na celý projekt komplexně, od prvotního vývoje až po kompletní životní cyklus v horizontu čtyř až pěti let. Organizace by měly v těchto úvahách co nejvíce zohlednit jakákoli známá rizika nebo problémy se stávajícími systémy, pravděpodobnost budoucího rozvoje nebo změn a zda bude v budoucnu třeba podnikat další datově integrační projekty.

  Jakmile organizace tyto informace jednou shromáždí, volba mezi vlastním programováním a využitím platformy by měla být snadná. Jestliže potřeba společnosti po datové integraci bude definitivně větší než jeden nebo dva jasné procesy, měla by zahájit výběr integrační platformy od nezávislého dodavatele, která dokáže podporovat každou iniciativu, kdykoli ji organizace bude potřebovat uskutečnit. Strategický přístup se vyplácí: každý projekt zapadá do celkové architektury, což zajistí jak bezprostřední výsledky, tak i základnu pro budoucí projekty. Integrační platforma přinese firmám více než jen realizaci prvotního integračního projektu – vytváří škálovatelnou, adaptibilní architekturu, která zvyšuje vhled organizace do svých obchodních dat a její dynamičnost v dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí.

  James Markarian
  James Markarian je hlavním technologickým ředitelem společnosti Informatica. Ve své funkci má na starosti vedení produktové strategie firmy, definování klíčových technologií a témat, která jsou stěžejní pro platformu pro integraci dat značky Informatica. Před nástupem k této společnosti J. Markarian pracoval 10 let ve společnosti Oracle Corporation, kde zastával různé pozice včetně senior architekta divize Oracle Tools a vývojového manažera produktů Oracle Forms.

  Citace je použita ze studie Celkový ekonomický dopad implementace nástroje PowerCenter společnosti Informatica, Forrester Consulting, leden 2004. Studii lze získat po zaregistrování na adrese http://www.informatica.com/tco.

  ( Celý článek! | Autor: James Markarian | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1582 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1090 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (1015 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1400 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1035 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1197 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1035 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8354


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Únor  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena