Dnes: 18. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Systémový katalog
  Struktury, ve kterých jsou uloženy informace o dané databázi, případně databázovém serveru. Někdy je možné se z anglického Data Dictionary setkat s pojmem datový slovník.

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  db4o aneb objektové databáze v .NET


  [Vývoj] - Při plánování vývoje nového projektu vždy uvažujeme, jaké technologie bude nejvýhodnější využít. V některých případech bohužel nevíme, že je možné využít technologie, které jsou odlišné od těch konvenčních, které známe. Jednou z takových oblastí jsou i objektově orientované databázové platformy. Pojďme se podívat, jak k jedné z nich – k db4o – je možné přistupovat z Microsoft .NET.  Platforma db4o je produktem americké společnosti db4objects a představuje jednoduchý OSŘBD, jehož doménou je perzistentní ukládání objektů. Jádro tvoří .NET knihovna a data jsou ukládána do souboru na disku. Na uložené objekty je možné se dotazovat pomoci jazyku/rozhraní "query by example" (QBE) nebo pomocí vnitřního dotazovacího rozhraní "Query API". Pro někoho možná zásadní nevýhodou je nemožnost dotazovat se na data pomocí SQL.

  Použití db4o v .NET si ukážeme na následujících příkladech. Všechny příklady jsou napsané v .NET Frameworku 2.0 a k jejich vytvoření bylo využito Visual Studio 2005 Beta 2. V příkladech bude využit následující objektový model (po klepnutí na obrázek se model zobrazí v plné velikosti):

  Použitý model

  Vkládání dat
  V db4o není objekt automaticky perzistentní. Je nutné jej uložit pomocí metody ObjectContainer.set(object obj). Spojení s databází učiníme prostým připojením ObjectContaineru k databázovému souboru, žádné přístupové heslo ani connection string není požadováno. Někomu budou možná chybět přístupová práva. Ta však nemají příliš velký význam v případě, že veškerá práva můžeme nastavovat až v aplikační vrstvě jako součást objektového modelu.

  ObjectContainer db = db4o.openFile("zahrada.yap");
  try
  {
   Rostlina snezenka = new Rostlina("sněženka", "podsněžník", 25); 
    // Vytvoření objektu snezenka
  
   db.set(snezenka); 	
    // Uložení objektu snezenka do databáze
  
   Console.WriteLine("Stored " + snezenka);
   Rostlina pelynek = new Rostlina("pelyněk", "pravý", 18); 	
    // Vytvoření objektu pelynek
  
   Rostlina pelynek2 = new Rostlina("pelyněk", "ladní", 23);	
    // Vytvoření objektu pelynek3
  
   Rostlina pelynek3 = new Rostlina("pelyněk", "černobýl", 22);	
    // Vytvoření objektu pelynek3
  
   Zahon zahon1 = new Zahon(1, 25);	
    // Vytvoření objektu zahon1
  
   Zahon zahon2 = new Zahon(2, 40);	
    // Vytvoření objektu zahon2
  
   zahon1.PridejRostlinu(snezenka);
   zahon1.PridejRostlinu(pelynek);
   zahon1.PridejRostlinu(pelynek2);
   db.set(zahon1);	// Uložení objektu zahon1 do databáze
  
   Console.WriteLine("Stored " + zahon1);
   zahon2.PridejRostlinu(pelynek2);
   zahon2.PridejRostlinu(pelynek3);
   db.set(zahon2);	// Uložení objektu zahon2 do databáze
   Console.WriteLine("Stored " + zahon2);
  }
  
  finally
  
  {
   db.close();
  }
  

  Jak je z příkladu patrné, není nutné ukládat každý objekt samostatně. Po uložení objektu se automaticky uloží i všechny v něm agregované objekty. Každý objekt bude uložen právě jednou. To znamená, že se v databázi budou nacházet právě čtyři objekty třídy Rostlina a právě dva objekty třídy Zahon.

  Využití QBE
  Objekt lze z databáze získat dvěma způsoby. Buď pomocí QBE nebo přes Query API. Použití QBE si popíšeme na následujícím příkladu:

  Rostlina proto = new Rostlina(null, null, 0); 
   // Vytvoření prototypu objektu
  ObjectSet result = db.get(proto); 	
   // Získání kolekce objektů z databáze
  
  listResult(result);
  

  K výpisu kolekce objektů můžeme použít následující funkci listResult, kterou budeme používat i v dalších příkladech:

  public static void listResult(ObjectSet result)
  {
   Console.WriteLine(result.size());
   while (result.hasNext())
   {
    Console.WriteLine(result.next());
   }
  }
  

  Nejprve se vytvoří nový objekt dané třídy, který má nataveny pouze ty vlastnosti, které mají mít i všechny vytažené objekty. Pokud má některá vlastnost v prototypu nulovou hodnotu, považuje se tato vlastnost za nepodstatnou při vyhledávání. Objekty, které odpovídají prototypu, se z databáze získají pomocí metody ObjectContainer.get(object protoobj). Proto předchozí příklad, který nemá vyplněné ani jedno jméno prototypové rostliny, ani výšku, vypíše všechny rostliny uložené v databázi. Podobně následující příklad vypíše všechny pelyňky:

  Rostlina proto = new Rostlina("pelyněk", null, 0); 
   // Vytvoření prototypu objektu
  
  ObjectSet result = db.get(proto); 
   // Získání kolekce objektů z databáze
  
  listResult(result);
  

  Složité není ani získávání objektů na základě omezení v agregovaném objektu:

  Rostlina protorostlina = new Rostlina("sněženka", null, 0); 	
   // Vytvoření prototypu agregovaného objektu
   
  Zahon proto = new Zahon(0, 0); 	
   // Vytvoření prototypu hlavního objektu
  
  proto.PridejRostlinu(protorostlina); 
   // Vytvoření asociace mezi prototypy objektů
  
  ObjectSet result = db.get(proto); 	
   // Získání kolekce objektů z databáze
  
  listResult(result);
  

  Mazání dat
  K vymazání objektu z databáze se použije metoda ObjectContainer.get(object obj). Zde již není možné použít prototyp objektu, ale je nutné jako parametr metody použít konkrétní objekt:

  db.delete(pelynek); // Vymaže z databáze objekt Pelynek 
  

  nebo

  ObjectSet result = db.get(new Rostlina("sněženka", null, 0)); 
   // Vytvoření prototypu objektu
  
  db.delete(result.next()); 
   // Vymaže z databáze první objekt ve výsledné kolekci 
  

  Aktualizace dat
  Aktualizace objektu se provádí naprosto stejně, jako jeho vložení. Když získáme objekt z databáze, můžeme s ním libovolně pracovat, tedy i měnit hodnoty jeho vlastností. Aby se změněný objekt změnil i v databázi, je nutné použít opět metodu ObjectContainer.set(object obj):

  snezenka.Zvetsit(20); 
   // Změní se hodnota vlastnosti výška
  
  db.set(snezenka); 
   // Aktualizuje se objekt snezenka v databázi
  

  Využití Query API
  Výše uvedené příklady ilustrují základní operace potřebné k zajištění perzistence objektů. Někomu by to mohlo stačit, ale většinou od databázového systému očekáváme něco navíc. Některá naše očekávání nám pomůže splnit Query API v db4o. Obsahuje nejčastěji používané metody pro sofistikované dotazování na databázi. Nejlepší bude použít názorného příkladu:

  Query query = db.query(); 
  query.constrain(typeof(Rostlina)); 	
   // Vytvoří se omezení dotazu
   
  ObjectSet result = query.execute();	// Spustí se dotaz
  listResult(result);
  

  Předchozí příklad slouží k vypsání všech objektů typu Rostlina. V následujícím příkladě dojde k upřesnění dotazu pouze na rostliny, které mají rodové jméno "pelyněk":

  Query query = db.query();
  query.constrain(typeof(Rostlina)); 
   // Vytvoří se omezení dotazu
  
  query.descend("rodoveJmeno").constrain("pelyněk"); 
   // Vytvoří se zjemňující omezení dotazu na rostliny s rodovým jménem pelyněk
  
  ObjectSet result = query.execute(); 
   // Spustí se dotaz
  
  listResult(result);
  

  Omezení může být určeno také jako negativní:

  query.descend("druhoveJmeno").constrain("pravý").not();
  

  Může být použito intervalů:

  query.descend("vyska").constrain(20).greater();
  query.descend("vyska").constrain(20).smaller();
  

  Omezení může být závislé také na části řetězce:

  query.descend("rodoveJmeno").constrain("pelyn").contains();
  

  Samozřejmě lze omezení spojovat pomocí logických operací AND a OR:

  Query query = db.query();
  query.constrain(typeof(Rostlina)); 
   // Vytvoří se omezení dotazu
  
  Constraint constrA = 
   query.descend("vyska").constrain(20).greater(); 
    // Vytvoří se první zjemňující omezení dotazu
  
  query.descend("rodoveJmeno").constrain("pelyněk").and(constrA); 
   // Vytvoří se druhé zjemňující omezení dotazu a připojí se k němu první
  
  ObjectSet result = query.execute(); 
   // Spustí se dotaz
  
  listResult(result);
  

  Objekty v dotazu lze řadit podle některé jeho vlastnosti:

  Query query = db.query();
  query.constrain(typeof(Rostlina)); 
   // Vytvoří se omezení dotazu
  
  query.descend("vyska").constrain(20).greater();
  query.descend("vyska").orderDescending(); 
   // Rostliny budou seřazeny podle výšky
  
  ObjectSet result = query.execute(); // provede se dotaz
  listResult(result);
  

  V případě, že chceme vyhledávat podle agregovaného objektu, postupujeme obdobně:

  Query query = db.query();
  query.constrain(typeof(Zahon));
  query.descend("rostliny").descend("rodoveJmeno")
  query.descend("rostliny").constrain("sněženka");
  
  ObjectSet result = query.execute();
  
  listResult(result);
  

  Uvedli jsme si výčet základních dotazovacích možností db4o. Uvedené příklady by měly stačit k vytvoření menšího projektu i méně zdatnými vývojáři. To, že výčet možností zde končí, neznamená, že tento výčet možností db4o je kompletní. Není. Db4o dokáže mnohem více. Umí konfigurovat složené projekty tak, aby u nich docházelo ke kaskádovitému mazání. Umí použít transakce, indexovat data, volat callback metody, uzamykat jednotlivé objekty apod.

  Licence na db4o je pro GNU/GPL produkty zdarma. Pro uzavřené produkty je 9 USD na distribuci nebo 3% z ceny aplikace.

  ( Celý článek! | Autor: Stanislav Tvrz | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1548 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1068 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (999 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1378 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1016 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1178 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1019 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8206


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena