Dnes: 21. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Konkurenční přístup
  Situace, kdy k jednomu zdroji dat (nejčastěji stejným záznamům v tabulce) přistupuje současně více uživatelů. Jedním z úkolů vyspělého SŘBD je zajistit, aby nedošlo k porušení konzistence dat (například aby uživatel z tabulky četl vždy aktuální data).

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  S databázemi není něco v pořádku


  [Komentáře] - Všichni cítí, že s databázemi něco není v pořádku. A kdo říká, že ne … "Kolego, prosím, sežeň mi seznam posledních důležitých schůzek s našimi partnery a co plánujeme." Všimněte si – o strukturovaném dotazovacím jazyce jsou napsány desítky gigabajtů textu. Různé implementace relačních databází používají geniální techniky. Bez ironie.  Jak získat odpověď?

  SELECT TOP 10 cmp.Name as Company, 
   cmp.LocalName as CompanyLocal, 
   DECODE (cmp.IsProspect, 1, 'Prospect','Customer') as Prosp,
   cmp.CompanyType->Code as CmpType,
   cmp.Assignments->AccountManager->ShortName as CmpAM, 
   opp.Assignments->AccountManager->ShortName as OppAM, 
   opp.Description as Oppty, opp.Forecast, opp.Probability->Code as Probability, 
   opp.ProductType->Code as ProdType,
   LIST (DISTINCT ocpt.Competitor->Code %FOREACH (opp.ID)) as Competitors,
   opp.CloseBy, opp.ContractSigned, opp.ActualClose, opp.ClosedAmount, 
   act.Reference AS NextActivity,
   cmp.MainAddress->Country->Code as Country, 
   cmp.ID as CompanyID, opp.ID as OppID
  FROM crm.Company cmp JOIN crm.Opportunity opp ON (opp.Company = cmp.ID)
   JOIN crm.ActivityCompany ac ON (ac.Opportunity=opp.ID) 
   JOIN crm.Activity act ON (ac.Activity=act.ID), 
   crm.Opportunity_Competitor ocpt
  WHERE opp.ID =* ocpt.Opportunity AND 
   cmp.IsDeleted = '0' 
   AND opp.IsDeleted = '0' AND CompletedDate is Null 
   AND (cmp.Assignments->AccountManager->ISCPersonBranch=71 
        OR opp.Assignments->AccountManager->ISCPersonBranch=71)
   AND cmp.MainAddress->Country->Code IN ('CZ','SK')
   AND Forecast NOT IN (Null, 0)
   AND ClosedAmount IN (Null, 0)
   AND act.ID = (SELECT TOP 1 act.ID 
           FROM crm.Activity act 
           WHERE ac.Activity=act.ID AND act.IsDeleted = '0' AND 
              act.ActivityType->Code NOT IN ('Sale') AND 
              act.PrimaryUser->IsCompleted = '0' 
           ORDER BY act.StartDate ASC)
  ….. atd atd…..
  

  Přilévám jen oleje do ohně, který již dlouho hoří. Všichni cítí… ano SQL a relační databáze jsou ohromný důkaz lidského umu a důvtipu, jako bývával gramofon a parní lokomotiva.

  Avšak co tedy? Pokud mám text a chci jej označkovat tak, aby byl stále čitelný, ale získal určitou strukturu, mohu použít značky, třeba <takové> protože < se jinak používá docela málo. XML. Místo relační databáze nativní XML. Snad je jasné, že to je myšlenka sice pěkná, ale obecně bezcenná již ve chvíli, kdy vznikla.

  Severští programátoři si všimli, že pro modelování reálného světa se jazyky 3. generace nehodí. Jenže oni potřebovali model reálného světa pro přesné simulace procesů, již v jeho doménách probíhají. Obrátili se k Aristotelovi či spíš k Porfyriovi a k jejich stále živému odkazu a postulovali objektově orientované programování.

  A ukázalo se, že je to dobré. Nejen k simulaci reálného světa – ať už tím, přiznejme si, myslíme cokoliv – ale také pro tvorbu světů zbrusu nových nebo pro to dobrodružné prodlužování či prohlubování toho, co známe. Tlačítko na obrazovce není modelem nějakého reálně existujícího tlačítka, je to jen "jakoby". A právě proto člověku pochopitelné. Jak jinak si vysvětlit, že tak úžasné techniky nakonec slouží tomu, abychom uměli animovat obrázek tlačítka na obrazovce. Vždyť je to groteskní.

  Co se s objekty děje, často je potřeba dlouho si pamatovat. Fatální neschopnost relačních databází, které obecně takovou – zdánlivě – jednoduchou službu vůbec neposkytují, je jen hřebíčkem do rakve v níž tato Zombie již nějakou dobu přes den polehávají, přičemž v noci vysávají finanční zdroje a čas naivních obětí.

  Objektově orientovaná databáze! Třídy! Vícenásobná dědičnost, polymorfismus. A navíc se lze na stav objektu, tedy na hodnoty vlastností, dotázat pomocí toho SQL, které mnozí tak dobře zvládají. To by bylo! Říkáte si.

  Od informačního systému můžeme chtít, aby si pamatoval tabulky a rychle je prohledával a zase vracel. Už víme, že je to málo. Nebo aby si skvěle pamatoval označkované dokumenty. Taky málo. Nebo aby si pamatoval stav objektů reálného světa a světů nových a snových.Stále málo. Nebo to všechno dohromady. Víme, že právě takový požadavek je maximum, které je okamžitě splnitelné. Postrelační databáze to zvládají.

  Ale stále to je méně, než by bylo ideálně třeba. Jak bychom se tedy měli zeptat informačního systému, aby nám "sehnal seznam posledních důležitých schůzek s našimi partnery a co plánujeme"? No přeci právě tak.

  Fiktivní rozhovor šéfredaktora (ŠR) s Michalem Tomkem (MT)

  ŠR: Možná moc kritizujete a přitom neukazujete správnou nebo alespoň nadějnou cestu.
  MT: Já si tou cestou nejsem jist. Že se něco rodí je snad zřejmé. Přál bych si, aby co nejvíce chytrých hlav bylo otevřeno – v tom je totiž naděje.

  ŠR: Jaký to má význam pro současnou praxi?
  MT: Domnívám se, že jinak užitečné rozdělení na teorii a praxi tuto otázku zamlžuje a odpověď znesnadňuje. Klasické teoretické základy současné praxe jsou vyčerpány. Avšak praxe na svých základech stále stojí. Takže je nelze naráz odstranit - ani kdyby se chtělo. Nové teorie však nelze prosadit bez určitého vstřícného postoje praxe vůči nim. Je to ale riskantní, protože nové teprve vzniká, je to neprověřené a nejisté. To jsou tedy dvě strany téže mince.

  ŠR: Konkrétněji?
  MT: Teoretici nechť pracují, tam radu nemám, zejména pokud netráví svůj čas a energii a vtip nápravou cest již vyžilých a odsouzených ke postupnému zániku. Praktici, uživatelé, by měli především vážit, zda je technologie otevřená novinkám ve své podstatě. Rozšíření relačních databází o objektovou nadstavbu takovým podstatným krokem není. A to ani kdyby to mapování bylo dokonalé. Je dobré si ovšem uvědomit, že se takové dokonalé mapování nikdy nezdařilo. Dobrou volbou je proto například postrelační databáze.

  ŠR: To ovšem již hovoříte o svém produktu.
  MT: Máte pravdu. Skromnost by v tomto případě byla falešná.

  ŠR: Můžete se tedy o tom zmínit, stručně, prosím, a jen to podstatné.
  MT: Data jsou dostupná pomocí SQL, takže současné převládající paradigma může odumírat libovolně pomalu. Tatáž data jsou přirozeně přístupná jako objekty. Úložiště objektů to tedy je – a bez mapování. A podstatou uložení dat jsou vícerozměrné nad-krychle, nebo, chcete-li řídká vícerozměrná pole.
  Pro naše téma je důležité, že na data lze pohlížet zároveň relačně, současně jako na persistentní objekty a zároveň jako na stromové struktury. Kdo se zabývá moderní logikou (a třeba programuje v Prologu), ten musí jásat: Někudy tudy vede ona cesta vpřed.
  Jak to nyní správně kreslí jedna z velkých společností na billboardech: v databázovém světě jsou nyní nejnápadnější obludně velcí dinosauři.

  ŠR: Mohou češi a Moravané něco změnit a nějak přispět? Nebo jsou odsouzeni k přihlížení a užívání cizích produktů?
  MT: Dnes řeknu, žádná skepse není na místě. Již nyní přispíváme k vývoji velmi cenným způsobem. Nijak mě neznepokojuje, že to prizmatem marketingu není příliš patrné. Přiznám se ovšem, že jsem to tak neviděl vždy. Na začátku 90. let jsem měl pocit, že to nejcennější co máme, tedy intelektuální energie, se zbůhdarma utrácí při lokalizaci cizích produktů a ve všeobecném zápase s doprovodnými jevy: Kolik jen času vynikajících mozků bylo například promrháno skutečností, že máme několik různých způsobů kódování české abecedy? Když to nevzal do ruky chytrý člověk, tak se to zmatlalo a čas pak utráceli nešťastní uživatelé. Porovnejte to s tím, kolik času stráví tímto tématem průměrný americký programátor.

  ŠR: A nyní?
  MT: Já to teď považuji za zkoušku ohněm. Intelektuální paradoxon říká, že čím víc se toho do hlavy nacpalo, tím víc se tam toho ještě vejde. Podivná nádoba, že? A s kolektivním intelektem to snad bude také tak.

  O Michalu Tomkovi
  Michal Tomek pracuje pro společnost InterSystems od založení pobočky v České republice v roce 1999 a v současné době zastává pozici obchodního ředitele této pobočky. Dlouhodobě se zabývá vícerozměrnými databázemi a znalostními systémy. Před zahájením spolupráce se společností InterSystems úspěšně vedl v mezinárodní společnosti SMS tým vývojářů zabývající se nemocničními informačními systémy. Vystudoval kybernetiku na ČVUT, je ženatý, má 2 dcery a k jeho zájmům vedle literatury patří například potápění či badminton.

  ( Celý článek! | Autor: Michal Tomek | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1557 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1074 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (1003 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1385 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1019 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1183 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1022 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8243


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena