Dnes: 20. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Konkurenční přístup
  Situace, kdy k jednomu zdroji dat (nejčastěji stejným záznamům v tabulce) přistupuje současně více uživatelů. Jedním z úkolů vyspělého SŘBD je zajistit, aby nedošlo k porušení konzistence dat (například aby uživatel z tabulky četl vždy aktuální data).

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Zlatokop v IKEM


  [Případové studie] - Pojďme se spolu dnes podívat na jedno praktické české nasazení databázové platformy Caché. A ne na využití ledasjaké, ale přímo na nasazení v rámci i v zahraničí oceňovaného systému Zlatokop v pražském IKEM.  O systému Zlatokop jsme vás již informovali. Vzhledem k zajímavosti celého projektu i z databázového pohledu se na něj dnes podíváme podrobněji.

  Motto
  Rozhovor přednosty oddělení nejmenované nemocnice se sekundárním lékařem tamtéž:
  "Kolego, napíšeme článek o velmi zajímavém onemocnění. Ovšem, bylo by dobré vyhledat dokumentaci pacientů s touto diagnózou, kteří byli u nás v posledních deseti letech léčeni. Podíváte se na to, prosím?"
  "Samozřejmě, pane přednosto. A kdy je termín odevzdání abstraktu článku?"
  "Myslím, že za týden ..."
  A tak mladý lékař strávil několik následujících nocí prohledáváním archívu papírové dokumentace pacientů za posledních deset let proto, aby nalezl těch hledaných 22 hospitalizací, při kterých byla diagnostikována ona velmi zajímavá choroba ...

  V roce 2003 situace podobné té, která byla vylíčena v mottu této případové studie, byly velmi časté i v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. IKEM poskytuje vysoce specializovanou zdravotní péči pacientům z celé republiky především v oblasti transplantační medicíny a kardiologie. Vznikl v roce v roce 1971 sloučením šesti do té doby samostatných výzkumných ústavů v areálu Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči. Vědecká a výzkumná práce nebo její podpora je stále jednou z důležitých částí práce více než 1400 pracovníků.

  IKEM je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Hlavním finančním zdrojem jsou platby za diagnostické a léčebné výkony od Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven. Výzkumná činnost je hrazena formou grantů z grantových agentur českých i zahraničních. IKEM dosahuje ročního obratu více než 2 miliardy korun.

  Informatika v IKEM
  IKEM jako jedna z prvních velkých nemocnic začal budovat centralizovaný informační systém již v roce 1993. A podobně jako většina jiných nemocnic se dostal do situace, kdy tento informační systém založený na centralizovaném zpracování a ukládání dat sice velmi dobře slouží pro potřeby administrativně-technického chodu nemocnice, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, ale jeho schopnost využít uložená data pro jiné než původně plánované účely je minimální.


  Zlatokop

  Stejně tak se s rozvojem počítačového zpracování téměř čehokoliv nasazují "satelitní" systémy v jednotlivých specializovaných pracovištích. A tak v roce 2003 v IKEM existovalo 23 různých systémů od toho největšího až po systémy realizované na jednom PC. A tyto systému spolu více či spíše méně navzájem komunikovali.

  Vznik Zlatokopu v Datovém centru IKEM
  Datové centrum IKEM se snažilo a snaží zprostředkovat využití v IKEM ukládaných dat, toho zlatého pokladu informací, všem klinickým a vědeckým pracovníkům institutu. Již od roku 1995 je pro sběr, správu a především analýzu strukturovaných klinických informací využíván klinický informační systém PATS pracující na databázové platformě Caché.


  Zlatokop

  Nicméně právě úzká spolupráce s lékaři často zoufale hledajícími alternativy k ubíjejícímu prohledávání dokumentace popsané v mottu vedla k myšlence využití flexibility, rychlosti a široké otevřenosti databázového systému Caché k vytvoření aplikace, která by pro uživatele jednoduchým, známým a hlavně stejným způsobem zpřístupnila co nejvíce z informací po léta shromaždovaných na diskových polích všech těch různých systémů. A tak se v září 2003 narodil intranetový lékařský portál Zlatokop.

  Filozofie zlatokopování
  Zlatokop je koncipován jako webový portál vytvořený především pro potřeby klinických pracovníků IKEM – tedy lékařů a případně sester. Vyhledávání ve Zlatokopu vždy možné za použití dvou odlišných principů:

  • vím kdo (daný pacient) a chci najít co (výsledek, zprávu, obrazová data)
  • vím co (danou hodnotu testu, danou diagnózu) a chci najít, kdo (pacienty)

  První přístup je velmi obvyklý a nabízí ho pochopitelně každý informační systém. Zlatokop zde především nabízí efektivní, pružné, přehledné a smysluplné zobrazení dostupných dat z mnoho zdrojů v jednotném uživatelském prostředí. Zlatokop zde také plně využívá velké možnosti použité technologie k rychlému a flexibilnímu (a relativně levnému) připojení různých zdrojů dat a hledání v nich.

  Druhý přístup je méně častý, ale rozhodně ne méně užitečný. Nabízí možnost získání netriviálních informací a poznání vztahů mezi uloženými údaji. Zlatý důl těchto informací je obvykle pohřben pod horou papírů uložených v archívech a jako takový je obtížně dostupný. Tyto funkce Zlatokopu ocení především uživatelé více vědecky zaměření, ale je zde i možnost využití Zlatokopu jako nástroje pro podporu rozhodování v klinické praxi (vyhledání obdobných případů).

  Uživatelské rozhraní Zlatokopu
  Uživatelské rozhraní Zlatokopu je koncipováno jako řada barevně odlišených záložek s jednotnou strukturou velmi podobnou internetovým vyhledávačům, kde každá záložka reprezentuje logicky ucelenou oblast dat, obvykle z jednoho datového zdroje. Jak jsou připojovány další systémy, počet záložek postupně roste. V současnosti je zde 9 záložek (pacienti, dokumenty, laboratoře, zobrazovací metody, patologie, kardiologie, terapie, formuláře, kalkulátor) z celkem 6 datových zdrojů. Připojené datové zdroje lze rozdělit do těchto základních typů:

  • textové dokumenty vytvořené v jiných informačních systémech. Data z těchto zdrojů (lékařské zprávy a radiologické popisy z Informixu přes ODBC, patologicko-anatomické nálezy z SyBase ASA přes ODBC) jsou automaticky zrcadleny do Caché v daném intervalu (v současnosti 60 minut) a indexovány proprietárním algoritmem využívajícím bitmapové indexy Caché. To umožňuje velmi rychlé fulltextové vyhledávání v těchto datech včetně implementace samoučícího mechanismu.
  • strukturovaná data, která jsou součástí textových dokumentů (tam, kde jsou k dispozici) jsou indexována a prohledávána podobně jako textová data
  • plně strukturovaná data z klinických registrů IKEM (ukládaná v Caché) jsou přímo prohledávána pomocí interních mechanismů aplikace, která je ukládá (klinický informační systém PATS)
  • strukturovaná data jiných systémů jsou prohledávána prostřednictvím optimalizovaných SQL dotazů v kombinaci s dodatečným tříděním přímo v Caché (laboratorní výsledky, ambulantní preskripce a demografické údaje pacientů v Informixu přes ODBC, PACS systém v Informixu přes http a SOAP služby, archív EKG MUSE přes http a proprietární web dll knihovnu)


  Zlatokop

  Technologie použité v Zlatokopu
  Zlatokop je plně webový intranetový portál. HTML kód je generován pomocí technologie Caché Server Pages. Interní data Zlatokopu jsou ukládána v postrelační databázi Caché jako Caché objekty. Jedna z klíčových vlastností Zlatokopu – rychlé fulltextové vyhledávání – využívá technologii bitmapových indexů. Databáze Caché nabízí velkou škálu možností pro připojení externích datových zdrojů a to je ve Zlatokopu důsledně využito. Zároveň je prostředí Zlatokopu dostatečně pružné a tím pádem schopné rychle a efektivně připojit a integrovat další datové zdroje.

  Stále zde ještě nepochybně jsou další informační systémy, které buď omezeně nebo vůbec nejsou adekvátně přístupné všem potencionálním uživatelům v IKEM (mikrobilogický systém – na připojení se pracuje, plné vyhledávání ve strukturovaných dat EKG archívu MUSE – ve stadiu rozpracovanosti, lékárenský IS Pharma – ve stadiu příprav, obrazový archív ECHO, HLA laboratoře, IS dialyzačního střediska NEPHRIS a mnohé další).


  Architektura

  Hlavním přínosem Zlatokopu je zvýšení efektivity práce klinických pracovníků IKEM v každodenní práci s klinickými daty ukládanými na mnoho různých místech (vím kdo, řekni mi, co o něm víme) a umožnění vydolování informací zde uložených v nových souvislostech (vím co, řekni mi, kdo). Zlatokop nabízí flexibilní prostředí a prostředky pro rychlé a efektivní připojení stávajících i nových datových zdrojů a zpřístupnění v nich uložených dat těm, kdo je potřebují a používají je.


  Zlatokop

  Motto trochu jinak
  Rozhovor přednosty oddělení disponujícího Zlatokopem se sekundárním lékařem tamtéž:
  "Kolego, napíšeme článek o velmi zajímavém onemocnění. Ovšem, bylo by dobré vyhledat dokumentaci pacientů s touto diagnózou, kteří byli u nás v posledních deseti letech léčeni. Podíváte se na to, prosím?"
  "Samozřejmě, pane přednosto."
  Sekundář sedá k počítači, přihlašuje se ke Zlatokopu, přechází do záložky Dokumenty, do vyhledávací políčka zapisuje možné podoby zapsání dané diagnózy v textu propouštěcích zpráv. Samotné vyhledání trvá asi 3 sekundy.
  "Pane přednosto, máme zde celkem 25 pacientů, kteří mají o této diagnóze zmínku v propouštěcí zprávě. To pro naše účely bude asi dostačující?"
  "Ano, myslím, že ano, zkontrolujte prosím tyto pacienty, musíme vyloučit případy, kdy diagnóza nakonec nebyla potvrzena."
  "Samozřejmě, zítra budete mít na stole seznam pacientů."

  Podělte se, prosím, s námi o váš názor na zveřejňování případových studií – například v našem diskusním fóru.

  ( Celý článek! | Autor: David Hačkajlo | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1552 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1071 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (1001 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1381 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1018 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1182 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1021 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8226


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena