Dnes: 18. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Databázový stroj
  (Database Engine)

  Pod pojmem Database Engine (tedy pod databázovým strojem) se obvykle rozumí jádro databázového serveru a základní obslužné programy tohoto jádra (například zajišťující vzdálené připojení uživatelů). Lze tedy říci, že databázový stroj je podmnožinou databázového serveru, přičemž pod pojmem databázový server je nutné vidět vybavení (typicky softwarové) pracující nad danou databází a zajišťující veškeré činnosti (včetně všech potřebných komunikací), které nad danou databází mají být zajišťovány.

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Tipy a triky pro Oracle XII. – Jak na řízení přístupu na úrovni záznamů?


  [Tipy - triky] - Ve dvanáctém pokračování seriálu věnovaného praktickým tipům a trikům pro databázovou platformu Oracle Database se podíváme na řízení přístupu k datům na úrovni jednotlivých záznamů. Cílem seriálu je přinášet vám nejen praktické informace, které vám mohou pomoci při správě či vývoji na této platformě, ale také upozorňovat na zajímavé funkce. O kterých možná ani nevíte, že existují.  Jednou z důležitých funkcí databáze je řízení přístupu k datům. Dnešní aplikace ale už je málokdy vystačí s řízením přístupu na úrovni jednotlivých tabulek. Čím dál častěji je třeba zajistit detailnější řízení přístupu na úrovni jednotlivých záznamů. V dnešním pokračování si proto ukážeme, jak lze pro tyto účely použít mechanismus Virtual Private Database.

  Důležitým pravidlem při řízení přístupu k datům je zajištění principu nejnižších možných práv – uživatel (a potažmo i aplikace či modul) by tedy měl mít přístup pouze k takovým datům a operacím, které jsou nezbytně nutné pro plnění jeho pracovní role. Čím více práv má uživatel nad rámec svých potřeb, tím větší škody může napáchat jejich zneužitím, nebo prostě omylem. To samé platí i pro práva, se kterými pracují jednotlivé aplikace – čím přesněji se podaří řídit přístup přímo na úrovni databáze, tím menší budou i následky zneužití případných bezpečnostních děr na úrovni aplikace (například pomocí SQL Injection).

  Tradiční mechanismy objektových práv ale přestávají stačit. V jednodušších případech pomůže vytvoření pohledu. Jak ale jednoduše vynutit například tato pravidla při přístupu k seznamu objednávek?

  • Zákazník má přístup jen ke svým objednávkám
  • Obchodník má přístup jen k objednávkám, které sám prodal
  • Manažer má mít přístup jen k objednávkám, které prodal on sám, nebo některý z jeho podřízených

  Oracle na tyto požadavky reagoval už ve verzi databáze 8i vytvořením technologie Virtual Private Database. Je součástí Enterprise Edition. I když jde o relativně unikátní technologii, její základní logika je jednoduchá. Kdykoliv uživatel zadá dotaz pracující s chráněnou tabulkou, databáze automaticky připojí k SQL dotazu definovanou bezpečnostní podmínku. Teprve takto vzniklý výsledný dotaz je optimalizován a proveden. Bezpečnostní podmínka přitom není statická, je generována uloženou procedurou v době spuštění dotazu. Podmínka se tak může lišit v závislosti na aktuálním uživateli (jiná podmínka pro zaměstnance, jiná pro zákazníky), IP adrese klienta, nebo libovolných jiných faktorech.

  Máme-li již základní objekty v databázi, stačí pro implementaci Virtual Private Database dva kroky:

  1. Napsat PL/SQL funkci vracející bezpečnostní podmínku
  2. Vytvořit bezpečnostní politiku, a tím spojit výše vytvořenou funkci s určitou tabulkou

  Níže si celý postup ukážeme na příkladu vynucení již dříve uvedených pravidel pro přístup k seznamu objednávek. Pokud si postup chcete vyzkoušet, na konci článku najdete skript pro vytvoření základních objektů, na které budeme nyní aplikovat Virtual Private Database.

  1. Vytvoření PL/SQL funkce generující bezpečnostní podmínku
  Operaci proveďte jako vlastník dat – uživatel OBJEDNAVKY.

  CREATE OR REPLACE FUNCTION obj_vpd_sec (
   schema_name IN VARCHAR2,
   table_name IN VARCHAR2)RETURN VARCHAR2 AS
    l_user_id uzivatele.user_id%TYPE;
    l_typ uzivatele.typ%TYPE;
    l_podminka VARCHAR2(4000);
  BEGIN
   --Zjištění informací o aktuálním uživateli
   SELECT user_id,typ
    INTO l_user_id,l_typ
    FROM uzivatele
    WHERE username = sys_context('USERENV','SESSION_USER');
  
   IF (l_typ=1 or l_typ=2) THEN
    --Obchodník či manager smí pracovat s 
    --objednávkami, které prodal
    l_podminka := l_podminka ||'(obchodnik='
           || l_user_id||')';
    IF (l_typ = 2) THEN
     -- Manager smí navíc pracovat s objednávkami
     -- svých podřízených
     l_podminka := l_podminka || ' OR obchodnik in ('
            || 'SELECT user_id 
               FROM objednavky.uzivatele '
            || '  CONNECT BY nadrizeny = PRIOR user_id'
            || '  START WITH nadrizeny =' 
            || l_user_id || ')';
    END IF;
   ELSE
    --Zákazník smí pracovat jen se svými objednávkami
    l_podminka:= '(zakaznik=' || l_user_id ||')';
   END IF;
   RETURN l_podminka;
   EXCEPTION
    WHEN no_data_found THEN
     -- Ani zákazník, ani zaměstnanec - nevracet žádná data
   return '(1=2)';
  END;
  /
  

  Funkce načte informace o aktuálním uživateli a podle typu uživatele vygeneruje text příslušné podmínky:

  • Zákazník smí vidět jen své objednávky:
   (zakaznik = <číslo uživatele>)
   
  • Obchodník smí vidět jen objednávky, které sám prodal:
   (obchodnik = <číslo uživatele>)
   
  • Manažer smí vidět jen ty objednávky, které prodal on sám, nebo některý z jeho podřízených:
   (obchodnik = <číslo uživatele>) 
    OR obchodnik in (
     SELECT user_id 
      FROM objednavky.uzivatele 
      CONNECT BY nadrizeny = PRIOR user_id
      START WITH nadrizeny = <číslo uživatele>
     )
   

  2. Vytvoření bezpečnostní politiky
  Funkci generující bezpečnostní podmínky již máme. Nyní vytvoříme bezpečnostní politiku, a tím dříve vytvořenou funkci zaregistrujeme k tabulce OBJ. Operaci proveďte jako uživatel SYSTEM.

  BEGIN
   dbms_rls.add_policy(
    object_schema=>'OBJEDNAVKY', 
    object_name => 'OBJ',
    policy_name => 'OBJEDNAVKY_POLICY',
    function_schema => 'OBJEDNAVKY',
    policy_function => 'OBJ_VPD_SEC',
    update_check => TRUE);
  END;
  /
  

  Při každém dalším přístupu k tabulce OBJ se od teď použije bezpečnostní podmínka, kterou vrací procedura OBJ_VPD_SEC. Parametr update_check=TRUE zajistí, že se podmínka aplikuje nejen při čtení dat (ať již v rámci dotazu či čtení vstupních dat pro DML operaci), ale testují se i uživatelem měněná data. Uživatel ani nemůže vložit či změnit záznam tak, aby záznam odporoval bezpečnostní podmínce.

  Test funkčnosti
  Implementovaný mechanismus Virtual Private Database nyní vyzkoušíme. Ověříme, zda každý uživatel vidí pouze ty objednávky, které dle výše uvedených pravidel má vidět.

  Manažer SEFICEK vidí objednávky, ve kterých figuruje jako obchodník, ale i ty, které prodali jeho podřízení (uživatelé 2 a 3).

  CONNECT seficek@orcl
  SELECT * 
   from OBJEDNAVKY.OBJ;
  
  OBJ_ID   ZAKAZNIK  OBCHODNIK ZBOZI         CENA
  ---------- ---------- ---------- ---------------- ----------
       1     4     2 Propisky        2520
       2     5     3 Bloky         3425
       3     4     3 Ořezávátka       1250
       4     5     2 Tužky          860
       5     4     1 Propisky        2520
  

  Obchodník NOVACEK (user_id=2) vidí objednávky, ve kterých figuruje jako obchodník.

  CONNECT novacek@orcl
  SELECT * 
   from OBJEDNAVKY.OBJ;
  
  OBJ_ID   ZAKAZNIK  OBCHODNIK ZBOZI         CENA
  ---------- ---------- ---------- ---------------- ----------
       1     4     2 Propisky        2520
       4     5     2 Tužky          860
  

  Zákazník MALY (user_id=4) vidí jen svoje objednávky.

  CONNECT maly@orcl
  SELECT * 
   from OBJEDNAVKY.OBJ;
  
  OBJ_ID  ZAKAZNIK  OBCHODNIK ZBOZI         CENA
  ---------- ---------- ---------- ---------------- ----------
       1     4     2 Propisky        2520
       3     4     3 Ořezávátka       1250
       5     4     1 Propisky        2520
  

  Ostatní uživatelé databáze neuvidí v tabulce OBJEDNAVKY.OBJ žádná data. To se při stávající podobě funkce OBJ_VPD_SEC týká i vlastníka tabulek, uživatele OBJEDNAVKY. Pokud by měl vlastník tabulek vidět data, bylo by potřeba patřičně upravit funkci OBJ_VPD_SEC. Výjimku ve VPD má pouze uživatel SYS a uživatelé se systémovým právem EXEMPT ACCESS POLICY. Ti vidí vždy veškerá data.

  Protože jsme při volání DBMS_RLS.ADD_POLICY použili parametr update_check=TRUE, omezuje se nejen rozsah záznamů, nad kterými se jednotlivé dotazy a DML operace provádějí, ale kontrolují se také hodnoty vkládané uživateli. Uživatel NOVACEK (user_id=2) tedy není schopný vložit objednávku, ve které není uvedený jako obchodník. Totéž platí i pro UPDATE.

  CONNECT novacek@orcl
  INSERT INTO objednavky.obj 
    (obj_id, zakaznik, obchodnik, zbozi, cena) 
   VALUES 
    (6,5,2,'Ořezávátka',1860);
  
  1 row created.
  
  INSERT INTO objednavky.obj
    (obj_id, zakaznik, obchodnik, zbozi, cena) 
   VALUES 
    (7,5,3,'Ořezávátka',1860);
  
  ERROR at line 1:
  ORA-28115: policy with check option violation
  
  UPDATE objednavky.obj 
   SET obchodnik = 1 
   WHERE obchodnik = 2;
  
  ERROR at line 1:
  ORA-28115: policy with check option violation
  

  Uvedený příklad je samozřejmě zjednodušený tak, aby z něj bylo zřejmé základní použití Virtual Private Database. Při skutečném nasazení této technologie bychom nejspíš uvažovali ještě o některých dalších změnách z důvodů optimalizace:

  1. Pokud by PL/SQL funkce generující podmínku byla sama o sobě náročná na zdroje a přitom pro určité spojení vracela stále tutéž hodnotu, bylo by možné definovat politiku jako context-sensitive. Databáze by si pak pamatovala vrácenou hodnotu pro určité spojení a nevolala funkci při každém dotazu nad tabulkou.
  2. Stejně jako je obvykle dobré z bezpečnostních i výkonnostních důvodů nahradit hodnoty v dotazech vázanými proměnnými (bind variables), bylo by v tomto případě vhodné použít Application Context pro uložení hodnoty ID a typu uživatele v rámci databázového spojení. Hodnoty bychom mohli naplnit například v logon triggeru. V generované bezpečnostní podmínce bychom se pak na tyto hodnoty odkazovali funkcí SYS_CONTEXT.
  3. Pokud by se jako výkonnostní problém ukázal vnořený hierarchický dotaz, který je v bezpečnostní podmínce generován pro manažery, bylo by opět možné uvažovat o nacachování jeho výsledků – například v globální proměnné typu nested array uvnitř PL/SQL balíku. Generovaná PL/SQL podmínka by se pak odkazovala na obsah tohoto pole. Samozřejmě by to znamenalo, že případné změny v hierarchii zaměstnanců by se projevily až po dalším přihlášení.

  Skript pro vytvoření základních objektů
  Výše uvedený příklad využívá databázové objekty, které si můžete vytvořit následujícím skriptem. Tyto operace proveďte jako uživatel SYSTEM (nebo jiný DBA).

  -- SCHÉMA pro aplikační objekty
  CREATE USER objednavky IDENTIFIED BY objednavky
    DEFAULT TABLESPACE users QUOTA UNLIMITED ON users;
  GRANT CONNECT, CREATE TABLE, CREATE PROCEDURE TO objednavky;
  -- UŽIVATELÉ - Zaměstnanci a zákazníci
  CREATE USER seficek IDENTIFIED BY seficek;
  CREATE USER novacek IDENTIFIED BY novacek;
  CREATE USER maly IDENTIFIED BY maly;
  GRANT CONNECT TO seficek,novacek,maly;
  -- TABULKY A DATA
  CREATE TABLE objednavky.uzivatele (
    user_id number primary key,
    username varchar2(30) unique,
    jmeno varchar2(30),
    -- typ:0=zakaznik, 1=obchodnik, 2=manager
    typ number CHECK (typ IN (0,1,2)), 
    nadrizeny number references objednavky.uzivatele);
  
  CREATE TABLE objednavky.obj (
    obj_id number primary key,
    zakaznik number references objednavky.uzivatele,
    obchodnik number references objednavky.uzivatele,
    zbozi varchar2(30),
    cena number);
  
  INSERT INTO objednavky.uzivatele
    VALUES (1,'SEFICEK', 'Tomáš Šéfíček', 2,null);
  
  INSERT INTO objednavky.uzivatele 
    VALUES (2,'NOVACEK','Petr Nováček', 1,1);
  
  INSERT INTO objednavky.uzivatele 
    VALUES (3,'STARY','Zdeněk Starý',1,1);
  
  INSERT INTO objednavky.uzivatele 
    VALUES (4,'MALY','Jiří Malý',0,null);
  
  INSERT INTO objednavky.uzivatele 
    VALUES (5,'CHUDOBA','Pavel Chudoba',0,null);
  
  INSERT INTO objednavky.obj VALUES (1,4,2,'Propisky',2520);
  INSERT INTO objednavky.obj VALUES (2,5,3,'Bloky',3425);
  INSERT INTO objednavky.obj VALUES (3,4,3,'Ořezávátka',1250);
  INSERT INTO objednavky.obj VALUES (4,5,2,'Tužky',860);
  INSERT INTO objednavky.obj VALUES (5,4,1,'Propisky',2520);
  COMMIT;
  
  -- Práva uživatelů na tabulku objednávek
  GRANT select, insert, update, delete 
  			ON objednavky.obj TO seficek, novacek, maly;
  

  Dnešní ukázky si můžete vyzkoušet na Oracle Database Enterprise Edition. Tu si pro testovací účely můžete stahnout z Oracle Technology Network.

  O autorovi
  David Krch (*1976) pracuje ve společnosti Oracle Czech na pozici Technology Sales Consultant. Vystudoval obor Informační technologie na Vysoké škole ekonomické. Od roku 2001 působí ve firmě Oracle Czech na pozici Technology Sales Consultant, ve které je zodpovědný za podporu prodeje technologií Oracle. Z počátku se zaměřoval na portálová řešení. Od roku 2002 se specializuje na podporu prodeje databáze Oracle a témata související se zajištěním provozu, jako je bezpečnost a vysoká dostupnost. Jako nezávislý vývojář vyvíjel na zakázku databázové aplikace s využitím desktopových databází.

  Související články:
  Tipy a triky pro Oracle XVI. – rychlejší aplikace i bez změn dotazů podruhé (03.02.2009)
  Tipy a triky pro Oracle XV. – rychlejší aplikace i bez změn dotazů poprvé (21.11.2008)
  Tipy a triky pro Oracle XIV. – datová komprese (21.10.2008)
  Tipy a triky pro Oracle XIII. – externí data rychle (17.09.2008)
  Tipy a triky pro Oracle XI. – Error Logging Tables (12.11.2007)
  Tipy a triky pro Oracle X. – bojujete s češtinou v Oracle podruhé? (14.05.2007)
  Tipy a triky pro Oracle IX. – bojujete s češtinou v Oracle? (06.02.2007)
  Tipy a triky pro Oracle VIII. – jak na přenosy velkých dat podruhé (03.01.2007)
  Tipy a triky pro Oracle VII. – jak na přenosy velkých dat poprvé (21.11.2006)
  Tipy a triky pro Oracle VI. – trochu jiné triggery (25.09.2006)
  Tipy a triky pro Oracle V. – změna dat v pohledu? (06.09.2006)
  Tipy a triky pro Oracle IV. – analytické funkce podruhé (14.08.2006)
  Tipy a triky pro Oracle III. – analytické funkce poprvé (19.07.2006)
  Tipy a triky pro Oracle II. – jak na hierarchické struktury? (07.06.2006)
  Tipy a triky pro Oracle I. – jak na automatické přidělování ID? (05.05.2006)

  ( Celý článek! | Autor: David Krch | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1548 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1068 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (999 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1378 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1016 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1178 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1019 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8206


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena