Dnes: 18. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Konkurenční přístup
  Situace, kdy k jednomu zdroji dat (nejčastěji stejným záznamům v tabulce) přistupuje současně více uživatelů. Jedním z úkolů vyspělého SŘBD je zajistit, aby nedošlo k porušení konzistence dat (například aby uživatel z tabulky četl vždy aktuální data).

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Osobnosti Světa IS 2009 poprvé


  [Česká scéna] - Ve dnech 20. a 21. dubna se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční mezinárodní konference Svět informačních systémů 2009. Během obou jednacích dnů vystoupí významní hosté z podnikatelského světa, akademické sféry i zahraničních korporací. Následující první část představení některých z nich přijměte jako naši srdečnou pozvánku na konferenci.  Aleš Bartůněk, generální ředitel, IBM ČR

  Aleš Bartůněk absolvoval ČVUT v Praze. Do světa informačních technologií vstoupil v roce 1991 jako programátor a analytik České spořitelny. Vzhledem ke své specializaci na relační databázové systémy a operační systém Unix se stal v roce 1992 obchodním zástupcem softwarové společnosti VSD a později i jejím ředitelem a jednatelem. Významnou součástí jeho prodejního a implementačního portfolia byla i databáze Informix, a proto v roce 1995 přijal nabídku na pozici obchodního zástupce české pobočky společnosti Informix Software. Od roku 1998 působí v IBM, kde postupně zastával několik klíčových manažerských pozic v oblasti obchodu a rozvoje vztahů se zákazníky. V roce 2003 byl jmenován generálním ředitelem společnosti IBM Česká republika. Je zodpovědný za řízení veškerých aktivit IBM a zároveň se i podílí na rozvojových projektech v rámci regionu střední a východní Evropy. Od roku 2008 zastává Aleš Bartůněk rovněž pozici prezidenta Americké obchodní komory. Aleš Bartůněk vystoupí s přednáškou, která nese název: Budujeme chytřejší planetu. Zúčastní se také panelové diskuse k aktuálním trendům v oblasti řízení firem a podnikové informatiky.


  Petr Karásek, obchodní a marketingový ředitel, Microsoft ČR

  Petr Karásek je absolventem VUT v Brně. Nejprve pracoval jako programátor, posléze jako správce systému a databázový specialista ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a FCC Folprecht Brno. Bohaté zkušenosti v oblasti podnikových informačních systémů získal během svého působení v belgické společnosti SoftCell, kde se podílel na zavádění řady ERP řešení. V Microsoftu začal Petr Karásek pracovat v roce 2002 po převzetí společnosti Navision, kde od roku 1998 zastával pozici produktového ředitele pro systémy Navision a Axapta pro Českou republiku a Slovensko. Před jmenováním do funkce obchodního a marketingového ředitele Microsoftu působil jako ředitel divize vývoje v české pobočce společnosti. Petr Karásek zahájí konferenci vystoupením na téma: Ekonomická krize – jak může IT pomoci podnikům a jak může krize pomoci IT? Bude rovněž hostem panelové diskuse k aktuálním trendům v oblasti řízení firem a podnikové informatiky.


  Karel Rais, rektor, Vysoké učení technické v Brně

  Karel Rais patří k nejvýznamnějším osobnostem českého vysokého školství. Původním vzděláním je informatik, postupně se specializoval na oblast operační a systémové analýzy, problematiku tvorby znalostních systémů, rozhodování v podniku a řízení rizik. Za svůj dosavadní profesní život působil v mnoha oblastech, počínaje konzultační a projektovou činností v podnikatelské praxi, až po pedagogickou, vědeckou a výzkumnou práci na českých i zahraničních univerzitách. Za všechny uveďme přednáškovou činnost na Staffordshire University a Univerzitě M. Koperníka v Toruni či organizační vedení MBA studia na VUT v Brně ve spolupráci s Nottingham Trent University. Karel Rais bude na konferenci hovořit o řízení rizik v době ekonomické krize.


  Registrovat svou účast můžete na stránkách konference http://sis.cvis.cz, a to prostřednictvím menu REGISTRACE.

  Jiří Voříšek, prezident České společnosti pro systémovou integraci

  Jiří Voříšek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V současnosti působí jako profesor a vedoucí katedry informačních technologií na VŠE. Je rovněž mimořádným profesorem Pfeiffer University, Charlotte, North Carolina, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a ředitelem poradenské společnosti ITG. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem sedmi knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. Jiří Voříšek vystoupí s přednáškou na téma: Řídit podnikovou informatiku dle standardů nebo individuálním přístupem?


  Petr Maňas, ředitel pro strategický rozvoj, LCS International

  Petr Maňas vystudoval obor telekomunikační technologie na ČVUT v Praze. Zaměstnancem LCS se stal v roce 1991. Působil jako obchodní ředitel a od roku 2002 zastává pozici ředitele pro strategický rozvoj v této společnosti. Zabývá se především podnikovou strategií, tržními modely a prognostikou chování tržních segmentů. Zároveň řídí mezinárodní aktivity LCS a strategické projekty. Petr Maňas patří k publikem nejlépe hodnoceným přednášejícím konferencí Svět informačních systémů a Databázový svět, na nichž pravidelně vystupuje. Téma jeho letošní přednášky zní: Minovým polem k lepším zítřkům.


  Martin Maisner, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

  Martin Maisner absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Má mnohaleté bohaté zkušenosti z právní praxe v oblasti informačních a telekomunikačních technologií, outsourcingu, obchodního práva, duševního vlastnictví a rozhodčích řízení na domácím i mezinárodním poli. Je spoluautorem Velké knihy smluvních vzorů a řady dalších odborných publikací. Pravidelně vystupuje na odborných fórech v ČR i zahraničí. Od roku 2004 zastává funkci viceprezidenta České společnosti pro systémovou integraci, do níž byl letos znovuzvolen. Martin Maisner bude na konferenci hovořit o problematice smluvního zajištění IT projektů v době ekonomické recese.


  Karl M. Troeger (SRN), ředitel marketingu, PSIPENTA Software Systems

  Karl M. Troeger vystudoval berlínskou Humboldtovu univerzitu se zaměřením na elektroniku a komunikační technologie. V součanosti zodpovídá za strategické zaměření produktového portfolia společnosti PSIPENTA. Díky svým mezinárodním zkušenostem v oblasti výroby a vyspělých průmyslových firem spojuje zákazníky, partnery, vědecké instituce a divize softwarového inženýrství. Své zkušenosti nasbíral mimo jiné jako produktový manažer v telekomunikační společnosti v Kanadě a Izraeli, dále jako projektový manažer a později vedoucí oddělení pro softwarové inženýrství ERP systémů u společnosti PSI AG. Pan Troeger je také autorem úspěšné knihy, která nese název "Multisite - ERP für den Mittelstand". Karl M. Troeger bude na konferenci přednášet o možnostech spolupráce výrobních organizací v síťové struktuře.


  Petr Koptík, předseda představenstva, Minerva Česká republika

  Petr Koptík má více než dvacetileté zkušenosti v oboru IT. Ve společnosti Minerva Česká republika působí od roku 1992, kdy byla společnost založena. Od roku 1999 zastává pozici obchodního ředitele a od března 2008 je také ve funkci předsedy představenstva. Pod jeho vedením obchodních aktivit získala Minerva své místo mezi pěti předními dodavateli ERP systémů v České republice, kde se již několik let drží na čtvrtém místě. Na základě tohoto úspěchu Minerva expandovala také na zahraničních ERP trzích, zejména na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině a v Litvě. Petr Koptík vystoupí v panelové diskusi nad aktuálními trendy v oblasti řízení firem a podnikové informatiky.


  Václav Urban, generální ředitel, Exact Software CR

  Václav Urban pracuje v holandské společnosti Exact Software od roku 2002, kdy začínal na pozici obchodního ředitele pro ČR. V roce 2005 byl jmenován ředitelem české pobočky a v roce 2008 byla jeho působnost dále rozšířena na Slovensko a Maďarsko. Česká pobočka společnosti Exact Software byla za jeho vedení transformována z tradičního ERP dodavatele na dynamickou inovativní společnost, která výrazněji rozšířila své pole působnosti a aktivity v celém regionu ČR, SR i Maďarska. Díky akvizicím mateřské společnosti Exact Holding B.V. nyní Exact Software CR disponuje ve svém produktovém portfoliu sofistikovaným know-how kanadské společnosti Longview, která patřila mezi lídry v oblasti CPM. Proto také Václav Urban zaměří své pondělní vystoupení na hlavní trendy v oblasti Corporate Performance Management. Zúčastní se i panelové diskuse nad aktuálními trendy v oblasti řízení firem a podnikové informatiky.


  Josef Babák, specialista na organizaci práce, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

  Josef Babák pracuje na Úseku personálních záležitostí Všeobecné zdravotní pojišťovny, která je s více než 6,5 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Ve své pozici se podílí na realizaci personálních a organizačních změn, zabývá se rovněž plánováním v oblasti lidských zdrojů. Ve VZP ČR je dále zodpovědný za implementaci personálního informačního systému a správu vazeb na ostatní informační systémy této rozsáhlé organizace. Josef Babák bude na konferenci prezentovat zkušenosti se zaváděním a rozvojem personálního portálu ve VZP ČR.


  Pavel Bláhovec, ředitel pro podporu a vývoj, IFS Czech

  Pavel Bláhovec působí ve společnosti IFS Czech od roku 2000. Bohaté zkušenosti získal při účasti na mezinárodním projektu vývoje mzdového modulu pro informační systém IFS Aplikace, který nyní podporuje legislativu několika zemí střední Evropy a Blízkého východu. V současné době působí na pozici ředitele podpory a vývoje pro Českou a Slovenskou republiku, v níž je odpovědný za lokalizaci produktu a implementaci specifických požadavků obou trhů. Pavel Bláhovec se ve svém vystoupení zaměří na trendy v použitelnosti ERP systémů.

  Registrovat svou účast můžete na stránkách konference http://sis.cvis.cz, a to prostřednictvím menu REGISTRACE.  ( Celý článek! | Autor: František Skřivánek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1548 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1068 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (999 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1378 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1016 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1178 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1019 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8206


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena